Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "długość geograficzna" na angielski

Wyszukaj długość geograficzna w: Definicja Synonimy
Szerokość i długość geograficzna, koordynaty dla Castle Rock.
Latitude, longitude coordinates for Castle Rock.
Ci są długość geograficzna i współrzędne szerokości.
These are longitude and latitude coordinates.
E współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.
E geographical coordinates of SCI (latitude and longitude) in decimal degrees.
Szerokość i długość geograficzna, ale połączone.
Latitude and longitude, put together.
Dokładnie, szerokość i długość geograficzna.
Exactly. It's latitude and longitude.
Funkcja lokalizacji wskazuje położenie wyrażone jako szerokość i długość geograficzna.
The location function shall provide the position expressed in latitude and longitude
Położenie wyjściowe: szerokość geograficzna długość geograficzna (Wschód/Zachód)
Initial position: Latitude Longitude (east/west)
geograficzne odniesienie miejsca (szerokość geograficzna, długość geograficzna),
geographical reference of the site (latitude, longitude),
Początek siatki pokrywa się z punktem przecięcia równika z południkiem zerowym (szerokość geograficzna GRS80 φ=0; długość geograficzna GRS80 λ=0).
The origin of the grid shall coincide with the intersection point of the Equator with the Greenwich Meridian (GRS80 latitude φ=0; GRS80 longitude λ=0).
Długość geograficzna, 40 stopni, dwie minuty na wschód od aktualnej pozycji.
Longitude, 40 degrees, two minutes east of the present terminator.
Długość geograficzna na jakiej znajduje się statek w momencie nadawania komunikatu wyrażona w stopniach dziesiętnych zgodnie z systemem współrzędnych geograficznych WGS84.
Longitude at the time of transmission in decimal degrees using WGS84 geographical coordinate system.
Długość geograficzna: w stopniach i minutach (szerokość kątowa z dokładnością do 5 minut), kolumny DG i MI.
Longitude: degrees and minutes (within an arc of 5 minutes), columns DG and MI.
Długość geograficzna (szerokość kątowa z dokładnością do 5 lub mniej minut)
Longitude (within an arc of 5 minutes or less)
WIERZCHOŁKI | Y (SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA) | X (DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA) |
VERTICES | Y (LATITUDE) | X (LONGITUDE) |
długość geograficzna 34º 00' W;
longitude 34º 00' W
Ale długość geograficzna wymagała precyzyjnego pomiaru czasu.
But longitude required precise timekeeping.
szerokość geograficzna - długość geograficzna - strefa statystyczna
latitude - longitude - statistical zone
Długość geograficzna, 180 stopni.
Longitude, one hundred eighty degrees.
WIERZCHOŁKI | DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA | SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA |
POINTS | LONGITUDE | LATITUDE |
WIERZCHOŁKI | DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA | SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA |
Vertices | Longitude | Latitude |
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo