Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dźwignia zmiany biegów" na angielski

Wyszukaj dźwignia zmiany biegów w: Definicja Synonimy
gearshift
Silniki, dźwignia zmiany biegów: 4 możliwości.
Engines, gearshift - four choices.
Posłuchaj... myślę, że to trochę jak dźwignia zmiany biegów.
Look. [Sighs] L-I guess it is a bit of a... gear-shift.
Posłuchaj... myślę, że to trochę jak dźwignia zmiany biegów.
Okay... I guess it is a little bit of a gear shift.
Kierownica, dźwignia zmiany biegów, klamki, klamra pasu - wszystko wytarte.
Steering wheel, shifter, door handles, seatbelt buckle... they're all wiped clean.
Na potrzeby badania dźwignia zmiany biegów pojazdu znajduje się w pozycji wstecznej, a hamulec jest zwolniony.
The vehicle's gear selection control shall be in the reverse position and the brake released for the test.
Lampka kontrolna świeci się, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu zerowym.
The tell-tale is illuminated when the gear selector is in neutral position.
Pojazd musi stać na zwolnionym hamulcu postojowym, a dźwignia zmiany biegów musi być w położeniu neutralnym.
The vehicle shall have the parking brake released and the gearbox in neutral.
wymóg stanowiący, że wyświetlacz nie powinien być sam zasłaniany przez na przykład urządzenia sterujące, takie jak kierownica lub dźwignia zmiany biegów.
The requirement that the display should not itself be substantially obstructed by, for example, controls such as the steering wheel or gear change lever.
po prawej stronie w przypadku pojazdów, w których dźwignia zmiany biegów umiejscowiona jest na kierownicy:
right side for vehicles with gear selection located on the handlebars:
dźwignia zmiany biegów jest w pozycji neutralnej lub na biegu neutralnym, lub
the gear change lever is in neutral position or in neutral gear, or
A dźwignia zmiany biegów...
And the gearshift... freeze! Bear with me.
W pojazdach wyposażonych w ręczną skrzynię biegów, dźwignia zmiany biegów może być blokowana tylko w następujących położeniach: wsteczny bieg plus martwy punkt lub sam wsteczny bieg.
In the case of manual gear-boxes, it shall be possible to lock the gear-shift lever in the following positions only: reverse plus neutral, or reverse only.
Dźwignia zmiany biegów się zacięła!
w przypadku gdy źródłem próżni jest silnik pojazdu, prędkości obrotowej silnika uzyskanej, gdy pojazd jest nieruchomy, dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej a silnik na biegu jałowym;
2.2.1.1.where the vacuum source is the vehicle engine, the engine speed obtained with the vehicle stationary, the neutral gear engaged and the engine idling;
Jeżeli badanie jest przeprowadzane na pojeździe, dźwignia zmiany biegów skrzyni biegów musi być ustawiona w położeniu neutralnym, a sprzęgło musi być włączone.
When the test is carried out on a vehicle, the gearbox control must be in neutral and the clutch engaged.
Kolor auta, kolor nadwozia: 56 możliwości wyboru. Silniki, dźwignia zmiany biegów: 4 możliwości.
Now these decisions vary in the number of choices that they offer per decision.

Pozostałe wyniki

Musisz podnieść gałkę pod... dźwignią zmiany biegów.
You have to lift up the knob under the... Gear stick.
Miałem kłopoty z dźwignią zmiany biegów.
I was having some trouble with the shifter here.
Pojazd z dźwignią zmiany biegów w położeniu zerowym i z załączonym sprzęgłem umieszcza się w środkowej części obszaru badań.
The vehicle shall be located in the centre part of the test area with the gear selector in the neutral position and the clutch engaged.
Pojazdy wyposażone w półautomatyczną skrzynię biegów bada się stosując przełożenia normalnie używane przy jeździe zwykłej, a dźwignią zmiany biegów operuje się zgodnie z instrukcjami producenta.
Vehicles equipped with semi-automatic-shift gearboxes shall be tested by using the gears normally employed for driving, and the gear shift is used in accordance with the manufacturer's instructions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 172. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo