Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dalej i dalej" na angielski

Wyszukaj dalej i dalej w: Definicja Synonimy
on and on
further and further away
farther and farther
more and more

Sugestie

Mgła i hałas prowadziły mnie dalej i dalej...
The fog and the noise led me on and on...
Mogę mówić dalej i dalej ponieważ ta rodzina znaczy dla mnie wszystko.
I could go on and on cause this family means everything to me.
Myślę że jesteśmy coraz dalej i dalej od domu.
I think we're getting further and further away from home.
I coraz dalej i dalej od obiadku.
And further and further away from dinner.
dalej i dalej, choć mniej czasu jej to zajmie, chwila tylko i rzuca się.
farther and farther, though it takes less time than this, really an instant, and lets herself fall.
Gdyby była zima, ktoś by je zamknął wychyla się więc, coraz dalej, z uśmiechem, dalej i dalej, choć mniej czasu jej to zajmie, chwila tylko i rzuca się.
if it were winter someone would have closed it - leans into the window, farther, still smiling, farther and farther, though it takes less time than this, really an instant, and lets herself fall.
Niebo po prostu jest/i rozciąga się dalej i dalej.
The sky just is. and it goes on and on.
Tak. Ale kiedy raz zacznę to po prostu idę dalej i dalej.
Yes, well, once I get started, I just go on and on.
Idziemy na film, czasami do pubu, może czasami na kolację, i ciągnie się to dalej i dalej, rok w rok.
We go to a film, sometimes the pub, maybe get some dinner, but it just goes on and on, year in, year out.
On żył 8 lat w przeszłości, i ślizgał się tak dalej i dalej w każdej sekundzie.
He's living eight years in the past and just s-slipping further and further away every second!
Albo jechać dalej i dalej, aż koła samochodu całkiem by się starły... i dojechałabym na koniec świata.
Or I might drive on and on... until the wheels of the car are worn to nothing... and I've come to the end of the world.
Niebo po prostu jest i rozciąga się dalej i dalej. a my gramy w swoje gry pod jego osłoną.
Tle sky just is. and it goes on and on. and we play all of oun gammes beneatl it.
Czujecie się teraz coraz bardziej senni... Pozwólcie, aby ciemność odsuwała się od was... coraz dalej i dalej.
Now feel yourselves getting sleepier and sleepier, and let the darkness drift further and further away.
Pisał dalej i dalej i wyliczył dwa do 67 potęgi. Odjął 1 i napisał na tablicy.
He went on and on and calculated 67 powers of two.
Latamy dalej i dalej w otchłanie ludzkiej rzeczywistości.
We are flying more and more to the depths of reality.
To tam rekiny zjadają małe rekiny, a małe rekiny zjadają malutkie rekiny i tak dalej i dalej i dalej, aż do jednokomórkowych rekinów.
It is where the shark eats the little shark, and the little shark eats the littler shark, and so on and so on and so on, until you get down to the single-cell shark.
A Giggsy po prostu brnął dalej i dalej i dalej ode mnie.
And Giggsy just went further and further and further away from me.
A ty to robisz dalej i dalej i dalej.
And, then... you just keep doing this.
Gdy nasze zasoby się wyczerpują, idziemy dalej i dalej.
As our resources run out, we go further and further.
Oni pogłębiali się dalej i dalej...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 227 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo