Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "daleko" na angielski

Zobacz także: daleko stąd
Wyszukaj daleko w: Definicja Synonimy

Sugestie

Zakłady wychodzą daleko poza mury Blackwater.
And the betting goes far beyond the walls of Blackwater.
Trochę daleko jesteś od Białego Domu.
You're a bit far from the White House.
Przybyłbym wcześniej, ale byłem daleko od stolicy.
I would have come before, except I've been away from the capital.
Jeden podmuch wiatry zdmuchnie je daleko.
Just one gust of wind blows them away.
Sięgnąłem za daleko i ramię mi wyskoczyło...
I reached too far and my arm popped off.
Twoje przeznaczenie leży daleko poza granicami Smallville.
It's pretty clear your destiny lies far beyond the Smallville city limits.
Zabiorę cię daleko od tego wszystkiego.
I'll take you away from this life.
Nie możemy być daleko od rzeki.
We can't be far from the old river.
Nie pójdzie daleko, z pewnością.
She won't get far, that's for sure.
Doprowadziłam cię tak daleko, jak umiałam.
I've taken you as far as I can, baby.
Najważniejsze, że dotarliście tak daleko.
The important thing is you got this far.
Leży w systemie daleko poza zasięgiem Federacji.
It's in a system far beyond the reach of the Trade Federation.
Dzisiaj świętujemy to jak daleko zaszliśmy.
So today we celebrate how far we've come.
Jestem około 30 minutami daleko od wyjścia.
I'm about 30 minutes away from the exit.
Kiedy jestem daleko, najbardziej tęsknię za szampanem.
When I'm away what I miss the most is the champagne.
Przepraszam, że musiałeś jechać tak daleko.
I'm sorry you're having to drive so far. I don't mind.
Myślami jesteś daleko od tańców i tych miłych angielskich chłopców.
Your thoughts are far from the dance and these nice English boys.
Istnieje szansa, że wirus nie sięgnął tak daleko.
There is a chance... that the infection hasn't reached that far.
Więc kłamałem dwa... około osiemdziesięciu daleko.
So I was lying two... about one eighty away.
Lecz nie posuniemy się tak daleko.
But we are not going to go that far.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15044. Pasujących: 15044. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo