Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dalszy ciąg" na angielski

Wyszukaj dalszy ciąg w: Definicja Synonimy
continuation
sequel
rest of it
We'll continue

Sugestie

Opinia międzynarodowa nie zgadza się na dalszy ciąg tej wojny.
International opinion is against the continuation of this war.
(dalszy ciąg i zakończenie Głosowania: zob.
(continuation and conclusion of Voting Time: see
No cóż, powieść już wydana, ale zawsze jest miejsce na dalszy ciąg.
Well, the novel's already published but there's always room for a sequel.
Uznałam, że historia jest tak ciekawa, że muszę poznać jej dalszy ciąg.
Well, I thought the story was so great, I wanted to come hear the rest of it.
Wideo się zacięło, więc je zdigitalizowałem i znalazłem dalszy ciąg.
Stuck in a loop, so I digit it and found the rest of it.
Przedmiot: Dalszy ciąg zbrodniczej polityki skierowanej przeciwko ludności Palestyny
Subject: Continuation of the criminal policy against the people of Palestine
(Dalszy ciąg debaty: zob.
(Continuation of the debate, see:
g) Dalszy ciąg negocjacji oraz zawarcie porozumień międzynarodowych w sprawie współpracy sądowej w sprawach cywilnych.
(g) Continuation of negotiations and conclusion of international agreements relating to judicial cooperation in civil matters.
Ewentualnie: dalszy ciąg posiedzenia koordynatorów
Possibly: continuation of coordinators' meeting
Jakby dalszy ciąg był za bolesny do powiedzenia.
As if the rest is too painful to say.
Bliźniaczki chcą znać dalszy ciąg przygód.
The twins want to know what happens next.
Powiedziała, że chce nakręcić dalszy ciąg reportażu.
And she wanted to do a follow-up story.
Widzisz, myślę że jest dalszy ciąg tej historii.
You see, I think there's more to that story.
Jeśli to jest piosenka, to zaśpiewaj dalszy ciąg.
If this is to a song, tell me what the next line is.
Nigdy nie wiemy wszystkiego... a to jest dalszy ciąg historii.
But then, we never know everything, so that's how the story continued.
I obietnicę, że będzie dalszy ciąg.
And a promise that you will try to get to second base.
Możemy usłyszeć dalszy ciąg twojej historii?
Can we hear the rest of your story?
Sprawa będzie miała dalszy ciąg w sądzie.
No one can support your testimony.
Obywatele, oto dalszy ciąg naszej nadzwyczajnej oferty.
All right there, citizens, here is another of our special offers.
Obecna walka z handlem ludźmi to dalszy ciąg walki, którą podjął William Wilberforce.
The current fight against human trafficking is a continuation of the struggle that William Wilberforce once began.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 118. Pasujących: 118. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo