Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: delikatna sprawa
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "delikatna" na angielski

delicate
gentle
fragile
sensitive
soft
thin
tender
subtle
smooth
vulnerable
dainty
frail
delicacy
touchy
tricky

Sugestie

Moja pozycja w Coal Valley zawsze była delikatna.
My position here at Coal Valley has always been delicate.
Bardzo cienka i delikatna, szybko traci swoje młodzieńcze właściwości.
Being very thin and delicate, it rapidly loses its' youthful qualities.
Gdybym nie była delikatna, mogłabym złamać.
If I wasn't gentle, you would break.
Tym razem nie będę tak delikatna.
I won't be so gentle this time.
Nie jestem taka delikatna, kochana.
Well, I'm not that fragile, baby.
Nie jestem tak delikatna jak myślisz.
I'm not as fragile as you think.
To musiała być bardzo delikatna procedura.
It must've been a very delicate procedure.
Powierzchnia jest delikatna jak skorupa jajka...
The surface is fragile like the shell of an egg.
Sprawa jest delikatna, panie Selfridge.
It's... It's delicate, Mr Selfridge.
Cienka i delikatna gleba powstała z żywej materii.
Thin and fragile, soil is made by living matter.
Jest za delikatna na takie podróże.
She's much too delicate for that kind of travel.
Stara tkanka mózgowa jest bardzo delikatna.
The old brain tissue, it's very fragile.
Była zbyt delikatna do takich spraw.
She was too delicate for that kind of thing.
To bardzo delikatna, krucha sprawa.
This is a very delicate, fragile situation.
Oczyszczona skóra staje się gładka i delikatna.
Cleanses and tones, leaving skin smooth and delicate.
Jestnowy barwnik nadaje się bardziej delikatna.
It is a new dye suitable to the skin more delicate.
Jesteś piękna, przestraszona i delikatna.
Yes, you're beautiful, fearful, fragile.
Pierwsze co musisz zrozumieć to prawdziwą delikatna naturę męskiego ego.
Well the first thing you have to understand is the truly fragile nature of the male ego.
W słowie Gongbi Gong bierze poczucie skrupulatna, delikatna.
In the word Gongbi, Gong takes the sense of meticulous, delicate.
To delikatna kobieta i wrażliwy chłopiec.
She's fragile, and he's a very sensitive boy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1419. Pasujących: 1419. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo