Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "delikatny" na angielski

Wyszukaj delikatny w: Definicja Synonimy
delicate
gentle
sensitive
fragile
soft
tender
subtle
slight
squeamish
considerate
sensitivity
smooth
touchy
Perski kot mojej matki był delikatny.
My mother's ceramic cat collection is delicate.
Pewien delikatny kwiatuszek płakał całą noc pod prysznicem.
A certain delicate flower cried all night in the shower.
Nie, facet w gumowej rękawiczce był nadzwyczaj delikatny.
No, the guy with the rubber glove was surprisingly gentle.
Może dlatego Arnaud jest taki delikatny.
Perhaps that's why Arnaud is too gentle.
Bądź delikatny, on opuszcza dom.
Be sensitive, he's leaving the house.
Muszę z tobą porozmawiać/na bardzo delikatny temat.
I need to speak with you about something very sensitive.
Płat skroniowy... delikatny obszar czaszki.
The temporal lobe... delicate region of the skull.
Drugim razem nie będę taki delikatny.
Next time, I won't be so gentle.
Ahh, delikatny scentof moja własna prawdziwa miłość.
Ahh, the delicate scent of my own true love.
Jeśli mogę, to delikatny ucisk skroni jest najskuteczniejszy.
If I may, I find that gentle rubbing of the temples is most effective.
Dobrze wiesz twój żołądek jest tak delikatny.
Well now, you know your stomach, it's so delicate.
Rozumiemy, jak delikatny będzie proces odbudowy zaufania ludzi.
We understand how delicate the process of rebuilding the public's confidence will be.
To dotyk dłoni, delikatny uścisk...
Just a touch of the hand, gentle hug.
Z którym mam bardzo delikatny układ.
With whom I have a very delicate truce.
Neshema, to bardzo delikatny zabieg.
Neshema, it's a very delicate procedure.
To alkonost, rzadki i delikatny potomek ludzi ptaków.
She's an Alkonost, a very rare and delicate descendant of bird people.
Następnym razem nie będę tak delikatny.
I will not be as gentle next time.
Obiecuję, że będę wrażliwy i delikatny.
I swear, I'll be sensitive and gentle.
Ale musisz byc wobec mnie bardziej delikatny.
But you have to be more gentle with me.
Nie jestem słaby, tylko delikatny.
I'm not weak, okay? I'm just delicate.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1145. Pasujących: 1145. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo