Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "deszcz ze śniegiem" na angielski

Wyszukaj deszcz ze śniegiem w: Definicja Synonimy
sleet
Przez deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg jestem z tobą.
Through rain, sleet, or snow, I'm your man.
"Żaden deszcz ani deszcz ze śniegiem ani..." Co jest na końcu, Pan Hebert?
"Neither rain nor sleet nor..." What's the last one, Mr Hebert?
"Żaden deszcz ani deszcz ze śniegiem ani..."
"Neither rain nor sleet nor..."
Patrzyłam zdziwiona jak deszcz ze śniegiem i deszcz i wszystko inne trafiło się Blairsville a nie nam;
I have watched snow and sleet and rain and everything else hit Blairsville and miss us;
Żeby była straszna burza, deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, tornada...
May there be terrible storms... rain, sleet, snow, tornados... so I can lay here all day tomorrow... and dream of Drool.
Prognoza pogody przewiduje zachmurzenie i deszcz ze śniegiem.
The weather forecast is for mostly cloudy with scattered rain and snow showers.
deszcz ze śniegiem, co ucieszy narciarzy... ZJEDZ POŻYWNE ŚNIADANIE
a mixing of rain and snow, good for ski country, but probably...
d Then magic is mine d W Charleston jest 37 stopni i pada deszcz ze śniegiem.
then magic is mine 37 degrees and sleeting in charleston today.

Pozostałe wyniki

Powierzchnia opony stykająca się ze śniegiem musi być oczyszczona przed przeprowadzeniem badania.
The tyre surface in contact with snow shall be cleaned before performing a test.
Ale poznałem różnicę między gradem, a deszczem ze śniegiem.
But I did learn the difference between hail and sleet.
Większość czasu spędziliśmy na plecach ze śniegiem w ustach, niż na zjeżdżaniu.
We spent more time that week on our backs, with snow in our mouths, than on the skis.
Nie, rozmawiałyśmy o plaży ze śniegiem.
No, we were just talking about the snow beach.
Sprzedają szklane kule ze śniegiem, kartki, co grają, jak je otworzysz.
They sell snow globes, Cards that sing when you open them.
Moje medialne zmysły dokładnie sprecyzowały, że kule śnieżne nie powodują u ciebie koszmarów o byciu uwięzionym w przezroczystej kuli ze śniegiem ocierającym się o twoją skórę.
My psychic senses told me specifically that snow globes didn't give you nightmares about being trapped in a clear ball with snow that burns your skin off.
Chciałbym skorzystać z okazji aby życzyć powodzenia miastom wschodniej Europy z uwagi na nadzwyczaj wczesne nadejście sezonu narciarskiego, związanego ze śniegiem i lodem, które się tam pojawiły.
Mr President, I take this opportunity of wishing well the east European cities in the coming of the very early skiing season, with the snow and ice that have come there.
Pomogli ci taternicy, czy sama uporałaś się ze śniegiem?
Sherpas carry you, or did you make it through the snow on your own?
Panna Clara i jej niepokój związany ze śniegiem.
'Miss Clara and her concerns about the snow.'
slyszelisie ze maja tu SPA? -ze sniegiem...
Did you know that they have a steam, a rain, and a snow room here?
Nie do twarzy ci ze śniegiem.
You looked great where it hadn't snowed
Ze śniegiem i dziećmi, na wysokości 3.000 metrów?
With snow and children, at ten thousand feet?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo