Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dla świata" na angielski

Wyszukaj dla świata w: Definicja Synonimy
to the world
in the world
for the world
of woe

Sugestie

Niech to będzie ostrzeżeniem dla świata.
Let this be a warning to the world.
Isomorfii będzie Mój dar dla świata.
Isomorfii would be My gift to the world.
Wkrótce staniesz się kimś bardzo ważnym dla świata, Rachelo.
Soon, you will have Avery special place in the world, Rachel.
Co oznacza że dla świata, ja również go chciałem.
Which means out there in the world, I want it.
Nie była przeznaczona dla świata żywych.
It was never meant for the world of the living.
Muszę dać to przedstawienie dla świata.
I must put on this act for the World.
Krishnaraj zginie dla świata, na zawsze.
Krishnaraj will be dead for the world, forever.
To jest wkład Owena Harpera dla świata.
That is Owen Harper's contribution to the world.
W końcu robisz coś dobrego dla świata.
You're finally doing something good for the world.
Jest kolejne nieskończone źródło czystej energii dla świata.
There's another inexhaustible source of clean energy for the world.
Kiedy włączę tę maszynę, jestem martwy dla świata.
When I put on the machine, I'm dead to the world.
Zawsze się wstydzimy i nigdy nie jesteśmy wystarczająco dobrzy dla świata.
We're always ashamed and never good enough for the world.
On jest aż za dobry dla świata.
He was almost too good for the world.
Miałem wielkie plany dla Niemców i dla świata.
I had such big plans for the Germans and for the world.
I tak oto stanowimy przykład dla świata.
And thus we set an example for the world.
Jeśli nic nie dostajesz z bycia martwą dla świata...
If you get nothing else out of being dead to the world...
I wyjaśniam praktykantowi, jak wiele Włochy zrobiły dla świata.
And educating probie as to what Italy has contributed to the world.
Nie byłby żadną wielką stratą dla świata.
He'd be no great loss to the world.
Dzisiaj będę się liczyć dla świata...
Today I become accountable to the world...
To może być złe dla świata.
No, that could be bad for the world.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 403. Pasujących: 403. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo