Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dla jego własnego dobra" na angielski

Wyszukaj dla jego własnego dobra w: Definicja Synonimy
for his own sake
for its own sake
for his own good
in his own interests
for his own protection
Odwołujemy operację dla jego własnego dobra.
We're cancelling for his own sake.
Carolyn, dla jego własnego dobra, to może dać nam jakieś odpowiedzi.
Carolyn, for his own sake, that car might give us some answers.
Będziemy odmawiać dla jego własnego dobra, więc to będzie proste.
We'll have to say no for its own sake, so it'll be easy.
Stąd nasze ogromne zainteresowanie wspieraniem Tadżykistanu, zarówno dla jego własnego dobra, jak i aby rozwiązać nasze wspólne problemy.
Consequently, we have a great interest in supporting Tajikistan, both for its own sake and in order to solve our common problems.
To naprawdę dla jego własnego dobra.
It's for his own good, really.
Sierżant Pierce nie ma kłopotów, ale musimy znaleźć go dla jego własnego dobra.
Sergeant Pierce is not in trouble, but we need to find him for his own good.
Trudno. Musiałam go okłamać dla jego własnego dobra.
Though I lied to him, it's for his own good.
Zamknij go na górze dla jego własnego dobra.
You oughtta lock him up for his own good.
Najważniejsze, abyśmy dla jego własnego dobra, przekonali go, by odpuścił.
The important thing is that we find a way to throw him off the trail for his own good.
Myślę, że Adam jest zbyt nieustraszony dla jego własnego dobra.
I think Adam is too fearless for his own good.
Panowie, pomóżcie mi wytłumaczyć panu, dla jego własnego dobra.
Gentlemen, please help me correct this man for his own good.
Ale trochę zbyt naiwny, a to źle dla jego własnego dobra.
But a bit too naive for his own good.
Ja... myślę, że jestem w stanie go przekonać, dla jego własnego dobra.
I... think I might be able to convince him, for his own sake.
Ty musisz mieć winnego do tego czasu, ona nie będzie miała nic przeciw temu, że wysłaliśmy Tibbs'a do domu dla jego własnego dobra.
You catch your guilty party by then, she won't hold it against us we had to send Tibbs home for his own good.
Chcesz, żebym go zdradziła dla jego własnego dobra?
So you want me to betray him for his own good.
Może trochę za mądry dla jego własnego dobra... nie mógl utrzymać pracy, potem twoja matka go rzuciła. nie miał za łatwo.
Maybe a little too smart for his own good. couldn't hold down a job, then he gets dumped by your mom. that couldn't have been easy.
Nie, to było... to właściwie było dla jego własnego dobra.
No, it was... it was actually for his own good.
Powiedziałeś zanim ruszył, "jest zbyt nieustraszony dla jego własnego dobra."
You said, right before it went, "he's too fearless for his own good."
Sabin chce powiedzieć, że z porucznikiem Worf'em chcieliby udowodnić jego niewinność, jednoznacznie, dla jego własnego dobra.
What Sabin is saying is that he and Lieutenant Worf would like to establish his innocence unequivocally, for his own sake.
To dla jego własnego dobra, a jak tylko ty i on zamieszkacie w jednym domu...
It's for his own good, and once the two of you in the house -
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo