Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dlaczego do cholery" na angielski

Wyszukaj dlaczego do cholery w: Definicja Synonimy
why the hell
why on earth
why in the hell
why in the world
Why the fuck did
Nie wiem dlaczego do cholery przychodzisz do mojego ogródka...
I don't know why the hell you come over here... to my yard with that.
dlaczego do cholery dałeś Mike'owi pigułki?
Why The Hell Would You Give Mike Drugs?
Najdroższa Karin, dlaczego do cholery nie powinnyśmy tego zrobić?
Dearest Karin, why on earth shouldn't we do that?
Ale, dlaczego do cholery on przeszkodziłby jadać w kasynie z tobą?
But why on earth would he bother to mess with you?
Jeśli Hitler nie zabił sześciu milionów Żydów, więc dlaczego do cholery jest bohaterem?
If Hitler didn't kill six million Jews, why in the hell is he a hero?
'Wspaniała suknia, kotku, ale dlaczego do cholery wychodzisz za mąż za tego sztywniaka w spódnicy?
"Great dress, babe, but why in the hell are you marrying the stiff in the skirt?"
I dlaczego do cholery miał jej psa.
And why the hell he had her dog.
Więc dlaczego do cholery chcesz być hobbitem?
So why the hell would you want to be a hobbit?
Więc dlaczego do cholery miałaby odejść?
So why the hell should she leave?
To dlaczego do cholery ich nie zmieni
Why the hell don't you change them?
Mad, dlaczego do cholery mi tego nie powiedziałaś?
Mad, why the hell didn't you tell me that?
To dlaczego do cholery nie weźmiecie innego?
Why the hell don't you get another?
Perry, dlaczego do cholery Hotneck nadal tu jest?
Perry, why the hell is Hotneck still here?
Jeśli tak, to dlaczego do cholery mam dobrze?
If so, why the hell I failed?
Drugi raz prowadzimy tę rozmowę i chcę wiedzieć, dlaczego do cholery znowu ją prowadzimy.
This is the second time we've had this conversation recently, and I want to know why the hell we're having it again.
Jeśli nikt mnie nie potrzebuje, więc dlaczego do cholery tu jestem?
i mean, if nobody wants me around, then why the hell am i here?
Katie, dlaczego do cholery nie powiedziałaś mi, że pracowałaś dla Arthura Frobishera?
Katie, why the hell didn't you tell me that you worked for Arthur Frobisher?
Coz, dlaczego do cholery nie jest tak powiedziec w rejestrze?
Well, why the hell doesn't it say so in the register?
Ale jeśli tak jest, dlaczego do cholery nie korzystamy z DHL?
But if it was, why the hell weren't we using DHL?
Jeśli tak, to dlaczego do cholery mam dobrze?
If so, why the hell I am well?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 140. Pasujących: 140. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo