Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dniami i nocami" na angielski

Wyszukaj dniami i nocami w: Definicja Synonimy
day and night
night and day
days and nights
day and all night
Musiał ciężko pracować dniami i nocami.
He had to work hard day and night.
Moi mężczyźni szukają jej dniami i nocami.
My men are searching for her day and night.
Pracujemy dniami i nocami, dla towarzyszy!
We work night and day for our comrades!
Karmiła ją dniami i nocami, opatuloną przy swej piersi.
Night and day she fed that kid, bundled her up close.
Szłam dniami i nocami by odnaleźć Herkulesa.
I've traveled days and nights to find Hercules.
Dniami i nocami poświęconymi/na szukanie czegoś.
Days and nights spent looking for something.
Piszemy o nich dniami i nocami.
We write about them day and night.
Jego matka pracuje dniami i nocami by go utrzymać.
His mother works day and night to support him.
A ja modliłem się dniami i nocami.
I would pray day and night.
Śpiewasz dniami i nocami, słowa:
Day and night you sing, saying:
Haruje dniami i nocami, by uczynić twoje życie lepszym.
I toil here day and night to make your life better.
Jego ziemię są opuszczone, ale obserwuję je dniami i nocami.
His lands are deserted but I'm having them watched day and night.
Przewalam książki dniami i nocami, ale to nie zostaje.
I'm crushing the books day and night, but it's not sticking.
Miała świetny pokój w Palermo, ludzie czekają na nią dniami i nocami.
She had a great room at the Palermo, people waiting on her day and night.
Błąkałem się dniami i nocami, zanim kogoś znalazłem.
And I had to walk all night and day before I found someone.
Całowała się w szkole, dniami i nocami żyła pełnią życia.
No way. kissing inside the school day and night she had lived the life to the fullest.
Pracowaliśmy dniami i nocami by zdążyć na czas.
We worked day and night to meet that original delivery schedule.
Twoje siostrzenica ugania się za nim całymi dniami i nocami.
Your niece is the one that's been hounding him day and night.
Myślałam o tobie dniami i nocami i płakałam.
I thought of you day and night, and I cried.
A Rudobrody pogania nas dniami i nocami.
And Red Beard is after us night and day.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 110. Pasujących: 110. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo