Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do środka" na angielski

Zobacz także: w odniesieniu do środka
Wyszukaj do środka w: Definicja Słownik Synonimy
inside to measure to the centre into
to a measure
to the middle
to the center
to the measure
indoors
regards measure
inward
enter

Sugestie

Posłuchajcie! Wnieście złoto do środka.
Listen up, let's get that gold inside.
Chodź, lepiej wróćmy do środka.
Come on, I'd better get you back inside.
Wejdź do środka, znajdziemy rozwiązanie.
Go inside, we'll find a solution.
Lepiej zajrzę do środka moją specjalną robocią wizją.
I'd better use my special robot vision to see what's inside.
Możemy wejść do środka jeśli jest ci zimno.
[Crickets Chirping] - You know, we can go inside if you're cold.
Lepiej wejdź do środka nim ktoś cię zobaczy.
Yes, well, you better come inside before someone sees you.
Dave, powinniśmy wrócić do środka.
Dave, I think we should go inside.
Ten cudzoziemiec prosi pana do środka.
Officer Huang, the foreigner inside wants to see you.
Panie, powinieneś wrócić do środka.
Your Highness, you should go back inside.
Wchodźcie do środka, zrobię kolację.
Come on, get inside, you lot.
Wejdziemy do środka i zawiadomimy policję.
Let's go inside and call the police.
Gdybyśmy znaleźli furtkę, moglibyśmy wejść do środka.
If we found the door... we could go inside.
Żeby wejść do środka musisz mieć towarzystwo.
You have to be with somebody to go inside...
Wrócił do środka i rozwalił generator.
He got back inside and blew the generator.
Znalazł pokój chłopca i wszedł do środka.
He found the boy's room and slipped inside.
Mogliśmy wejść do środka prosto z garażu.
We could just go straight from the garage inside.
Ktoś mógł przynajmniej spróbować zajrzeć do środka.
You'd think someone would try to at least look inside.
Muszę to odłożyć zanim wejdziemy do środka.
I must put these things away before I take you inside.
Powracając do środka może zagrozić każdego tam panie Smith.
Going back inside can endanger everyone there, Mr. Smith.
Byłoby bardziej cywilizowanie gdyby zaproszono mnie do środka.
You know, this would all be a lot more civilized if I was just invited inside.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7209. Pasujących: 7209. Czas odpowiedzi: 136 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo