Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do góry nogami" na angielski

Wyszukaj do góry nogami w: Definicja Synonimy
upside down
upside-down
inside out
topsy-turvy
on its head
apart
upended

Sugestie

60
To wszystko jest wywrócone do góry nogami.
It's upside down. I don't think there's a choice.
Znak wodny jest odwrócony do góry nogami.
The water mark's upside down. I think you'd have loved it.
Dla niej, przewróciłeś do góry nogami swoje życie.
You're turning your life upside-down for her.
Jednego roku, posadziłam sadzonki do góry nogami.
One year, I actually planted the bulbs upside-down.
Nie znajdziesz męża jak Surinder... Nawet jeśli przewrócisz Kanpur i Lucknow do góry nogami.
You won't find a man like Surinder... even if you turn Kanpur and Lucknow inside out.
Nie wywrócę swojego życia do góry nogami.
I'm not turning my life inside out.
Przewróciłam dom do góry nogami szukając wskazówki.
I've torn this house upside down looking for a clue.
Kierowca miał problem z oddychaniem i nagle był do góry nogami.
The driver was having trouble breathing, and he slumped over, and all of a sudden, we were upside down.
Poszedłem do mieszkania Mariano i przewróciłem je do góry nogami.
After they lied to my face, I go to Mariano's condo and I turn it upside down.
Jestem zmęczony tym kraju do góry nogami i źle wychowany władców.
I'm tired of this upside down country and its ill-mannered rulers.
Matko, twoja książka jest do góry nogami.
Mother, the book you're reading is upside down.
Jakimś cudem ta skrzynia znowu stała do góry nogami.
Somehow this trunk got upside down.
Przygląda się, jak chodzę do góry nogami.
It looks like I walk upside down to him.
Są chudzi i do góry nogami.
They're tiny and upside down.
Nie, robisz to do góry nogami.
No, you're doing it upside down.
Tak, robię to do góry nogami.
Yes, I'm doing it upside down.
Boże prawo wywrócono do góry nogami, zniszczono opactwa i kościoły.
The God's law has been turned upside down... abbeys and churches overthrown.
To wielka odpowiedzialność, wywróciła dom do góry nogami.
It's a great responsibility, and it seems to turn the house upside down.
Taki pojazd nie może latać do góry nogami.
That kind of vehicle can't fly upside down.
Odwróciłem świat do góry nogami, a to wszystko zrobiłem dla ciebie.
I have turned the world upside down and I have done it all for you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1017. Pasujących: 1017. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo