Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do jej" na angielski

Wyszukaj do jej w: Definicja Synonimy

Sugestie

302
177
42
Zatem, wysłałem telegram do jej siostry.
So, I sent the telegram to her sister.
Panie, do jej progu przyszedłem.
Lord, to her doorstep I've come.
Wrzuć trochę tych maleństw do jej drinka.
Drop a couple of these babies in her drink, man.
Zrobię kolację i wsadzę pierścionek do jej kieliszka.
I'll make dinner and put the ring in her champagne glass.
Opracowaliśmy potężne dysze do jej nozdrzy.
We developed high-energy air jets for her blowhole.
Mam rzecz do jej postaci, Jessiki Fletcher.
I have a thing for her character, Jessica Fletcher.
Przypięłam kawałek papieru do jej koca.
There is a piece of paper pinned to her blanket.
Sam dostarczyłem orientalne meble do jej apartamentu.
I personally delivered the Oriental furniture to her suite.
Może dotarli także do jej rodziny.
Maybe they got to her family, too.
To ostatecznie doprowadzi do jej samobójstwa.
Ultimately, it'll lead to her suicide.
Zawierają wskazówki co do jej zaginięcia.
These remnants, you understand, are clues to her vanishing.
Nie poszedłbyś do jej pokoju umyślnie.
You didn' t go to her room purposely.
Po przyjęciu poszłyśmy do jej sypialni...
Afterthe party, we went up to her bedroom.
Chcę dostać się do jej dziury.
I'm trying to get in to her pit.
Wyśle Moudan do jej ciotki jak zwykle.
He'll send Moudan to her aunt's, as usual.
Wtedy pojedziemy do Louisville do jej rodziców.
Then we can go back to Louisville to her parents' house.
Nie byłem przyzwyczajony do jej obecności.
I wasn't even that used to her being around.
Muszę dotrzeć do jej byłych pracodawców.
I need to get on to her past employers.
Musimy tylko poszukać wskazówek do jej hasła.
Okay, well, we just need to look for clues to her password.
Dążymy do jej zguby, Majorze.
We are tending to her injuries, Major.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3584. Pasujących: 3584. Czas odpowiedzi: 405 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo