Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do samego końca" na angielski

Wyszukaj do samego końca w: Definicja Synonimy
to the end
to the bitter end
all the way down
to the very end till the end
till the very end
till the bitter end
to the very last
in this final
until the end until the very end
to the last
Poszedłbym z tobą do samego końca.
I would have gone with you to the end.
Spał jak dziecko do samego końca.
Slept like a baby right up to the end.
Prewitt zostanie tu do samego końca.
Prewitt stays right here to the bitter end.
Nie oddam swoich marzeń do samego końca. Oh.
I'm holding onto my dream to the bitter end.
Tak, byłem przy bracie Harperze do samego końca.
Yes, I was with brother Harper right up to the end.
To była nasza ostatnia wspólna sprawa i chciałem jej dopilnować do samego końca.
It was our last case together and I wanted to see it through to the end.
Odegrał swoją rolę do samego końca.
He played his string right to the end.
Zamierzam przyjrzeć się temu do samego końca.
I'm going to follow this through to the end.
Czekałem na ciebie do samego końca...
I waited for you up to the end...
Ktoś próbuje cię chronić do samego końca...
What you tried to protect up to the end...
Utrzymywał o swojej niewinności do samego końca.
He kept his innocence to the end.
Tym razem spróbujecie coś innego tańczycie układ do samego końca.
This time, try the whole combination right through to the end.
Każdy z nas musi walczyć do samego końca.
'Each one of us must fight on to the end.
Kiedy on ogołocił mnie grałem do samego końca.
When he was skinning me l played to the end.
Walczył odważnie i mężnie do samego końca.
He fought a brave and valiant battle right up to the end.
Walczcie za poległych braci do samego końca.
Ito... fight for your fallen brethren... until the end.
Przeznaczeniem niektórych jest walka do samego końca.
Some are destined to fight to the very end.
Doskonale prowadzi sprawy do samego końca.
He works things out to his ends very well.
Pojadę do samego końca, przyjacielu.
I think I'll finish the ride, friend.
Chce kontrolować ich życie do samego końca.
He gets off on controlling their lives until the very end.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 453. Pasujących: 453. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo