Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do samego siebie" na angielski

Wyszukaj do samego siebie w: Definicja Synonimy
to myself
to himself
self-loathing
self-hatred
self
to yourself
for myself

Sugestie

Dobra. Przez chwilę myślałem, że mówiłem do samego siebie.
I thought I was talkin' to myself for a minute in here.
Przypomnij mi: nie nadawać wiadomości do samego siebie.
Remind me to stop sending messages to myself.
Głównie dlatego, że tak bardzo należy do samego siebie.
Mostly because he belongs so strongly to himself.
Ale zawsze był niebezpieczeństwem do samego siebie niż do kogokolwiek innego.
But he has always been more of a danger to himself than anyone else.
Ale najważniejsze co posiadam to nadzieja na otwarcie drzwi do samego siebie, by zrozumieć kim naprawdę jestem.
But most important I've got hope now to open the doors to myself, to understand who I really am.
Teraz, nie będę gadał do samego siebie, nie?
That way I'll not just be talking to myself, will l?
On należy tylko do samego siebie.
He belongs only to himself.
A mnie się wydawało... należę do samego siebie.
I have entertained the notion that I may belong to myself.
Muszę się przyzwyczaić do samego siebie.
But I have to get used to myself first.
To bardzo desperackie wzywać policję do samego siebie.
That's very dramatic, calling the cops on yourself.
Zazdrość to nienawiść do samego siebie.
Jealousy is kind of hatred, directed to oneself.
Ale ty, doktorze twoja brutalna ambicja napełnia... mnie nienawiścią do samego siebie.
But you, your crude ambition fills me with self-loathing.
Lorraine uważa, że to wstręt do samego siebie.
Lorraine thinks it's self-loathing on my part.
Zanim odnajdę Nowy Świt, muszę mieć respekt do samego siebie.
Before I found New Dawn, I didn't have any respect for myself.
I że nie mieli żadnych genialnych pomysłów, skoro wciąż mruczysz do samego siebie.
I also assume they didn't have any brilliant ideas, or you wouldn't still be muttering to yourself.
Pan Harrison, jesli mam jakies to pytania do samego siebie...
Mr. Harrison, if I have any doubts... I'll question you myself.
Nie, cóż rozwijam działalność poza obrzydzenie do samego siebie i autodestrukcję.
No, well, I'm branching out From self-Loathing and self-Destruction.
Nie zamierzam stracić pracy przez niechęć Neda do samego siebie.
I'm not going to lose my job because Ned doesn't like himself.
Pomijając satysfakcję i uśmiech do samego siebie... jak dla mnie wygląda to na wielki postęp.
Say that without the... smug, self-righteous sneer, and it sounds like a heroic advance to me.
Cios w lustro to oznaka nienawiści do samego siebie.
The punched-in mirror is an act of self-hatred.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 67. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo