Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do swojej" na angielski

Wyszukaj do swojej w: Definicja Synonimy

Sugestie

Vicki zabrała mnie do swojej stylistki.
Look daddy, Vickie took me to her stylist.
Ellen odeszła do swojej mamy i...
Ellen's gone back to her mother and...
Wpuszczała go nocą do swojej celi.
She would let him in her cell at night.
Jutro wrócisz do swojej papierkowej pracy.
You'll be back to your paperwork, tomorrow.
A wy mili ludzie do swojej kolacyjki.
And to all you nice people, back to your dinner.
Zostałeś odesłany do swojej parafii w Szkocji.
You're being sent back to your parish in Scotland.
Jeśli niczego nie wymyślisz wrócisz do swojej innej pracy.
You don't think of anything and go back to your... Other work.
Próbowałeś przekonać go do swojej woli.
You tried to bend him to your will.
Zawsze możesz wrócić do swojej pierwszej żony.
You can always go back to your first wife.
Kapral O'Reilly, wróci do swojej jednostki.
Corporal O'Reilly, you'll return to your unit.
Powinnaś wrócić do swojej przybranej rodziny.
You should go back to your foster family.
Doda mnie do swojej linii produktów.
She's adding me to her product line.
Napisz list do swojej babci w Bejrucie.
I want you to write a letter to your grandmother in Beirut.
Możesz je zabrać do swojej kolekcji.
Might as well add that to your collection.
Wracaj do swojej klatki w Alvarado.
Now get back to your cage at Alvarado.
Wei Minzhi wróciła do swojej rodziny.
Wei Minzhi went back to her family's farm.
Już czas żebyś wracał do swojej wioski.
It's time for you to go back to your villages.
Powracasz do swojej Alma Mater jako przyszła księżniczka.
You're returning to your Alma mater as the princess bride-to-be.
Ostatnio kazałeś mi pojechać do swojej miejscowości.
Last time you made me go to your place.
Dlaczego nie pójdziesz do swojej narzeczonej nim się stęskni...
Why don't you go back to your fiancee before she gets worried.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2512. Pasujących: 2512. Czas odpowiedzi: 220 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo