Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do ucieczki z" na angielski

Wyszukaj do ucieczki z w: Definicja Synonimy
to flee
to escape from
Jest to pół miliona Somalijczyków, którzy, aby przetrwać, zmuszeni byli do ucieczki z własnego kraju.
That means half a million Somalis who have been forced to flee their homeland for the sake of survival.
Moje największe obawy dotyczą zarówno najbliższych, jak i dalszych losów Irakijczyków zmuszonych do ucieczki z własnego kraju.
My main concern is the immediate and long-term fate of the Iraqis forced to flee their own country.
Tunele, które wykorzystali do ucieczki z restauracji, Zostały zbudowane do kontrabandy z portu w Baltimore.
The tunnels, the ones they used to escape from the diner, they were built to sneak in contraband from the port of Baltimore.
300000 bajkalskich cyranek zbiera się razem do ucieczki z syberyjskiej zimy, przenosząc się na południe do Korei.
300,000 Baikal teal gather to escape from the Siberian winter by migrating south to Korea -
mając na uwadze, że rząd irański wzmógł swą kampanię przeciwko chrześcijanom w Republice Islamskiej, w związku z czym w ciągu ostatniego miesiąca aresztowano przeszło 100 osób, wiele zostało zmuszonych do ucieczki z kraju lub stoi w obliczu sankcji karnych i ewentualności kary śmierci,
whereas the Iranian Government has stepped up its campaign against Christians in the Islamic Republic, with more than 100 arrested in the past month, forcing many to flee the country or face criminal charges and a possible death sentence,
mając na uwadze, że w dniu 17 kwietnia 2008 r. w Burundi ponownie rozgorzały walki między oddziałami rządowymi a FNL, co zmusiło tysiące cywilów do ucieczki z domów i przyniosło śmierć 50 rebeliantów,
whereas since 17 April 2008 fighting has again erupted between government troops and the FNL in Burundi, forcing thousands of civilians to flee their homes and resulting in the deaths of 50 rebel fighters,
Na wiosnę, podczas gruzińskich wyborów, spotkałam się w mieście Gori Gruzinkę, która 15 lat wcześniej została zmuszona do ucieczki z Abchazji.
In spring during the Georgian elections I met, in the town of Gori, a Georgian woman who had been forced to flee Abkhazia 15 years previously.
Inni mówią ze to szaleńcza zazdrość zmusiła go... do ucieczki z miasta.
While others say that it's Brom who chased him out of town... out of jealousy.
Michelle Daly przyznała się do ucieczki z miejsca wypadku, którego nie była sprawcą.
Michelle Bailey admitted to a hit and run that she had absolutely nothing to do with.
Dwa tygodnie temu doszło do ucieczki z więzienia na Florydzie.
There was a prison break in Florida two weeks ago.
Nie, jeśli dostarczę mu list pożegnalny, w którym przyznajesz się do ucieczki z kochankiem.
Not if I have a letter of farewell brought to him, confessing your run away with your lover.
Zachęcałaś 17- letnie dziecko do ucieczki z domu.
You encouraged a 17 year old kid to run away.
Ale jak przekonamy Petera do ucieczki z więzienia?
But how are we going to convince Peter to break out of prison?
Mała epidemia wiecznej ospy nie zmusi mnie do ucieczki z płaczem.
A little Chicken Pox outbreak isn't going to make me run home crying.
Czerwone plastikowe sandały nie są dobrymi butami do ucieczki z domu.
Red plastic sandals are not great running away shoes.
Dwa tygodnie temu doszło do ucieczki z więzienia na Florydzie.
There was a leak in the Florida prison is two weeks.
"Dedal zrobił skrzydła z wosku i piór i użył ich do ucieczki z więzienia".
"And Daedalus fashioned wings from wax and feathers and used them to escape his prison."
Jak widać, do ucieczki z więzienia.
Apparently, a prison break.
I dlatego właśnie porwałeś się do ucieczki z prędkością wiatru.
That's why you were doing wind sprints across the roof.
Podobnie w Kirkuku - dotychczas bezpiecznym mieście - w ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła nieustająca seria porwań i morderstw, które skłoniły setki chrześcijańskich rodzin do ucieczki z miasta.
Moreover, the Christians in the previously relatively safe city of Kirkuk, too, have, for several months, faced a simply unrelenting series of kidnappings and killings, resulting in the flight of hundreds of Christian families.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo