Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do uprawiania seksu" na angielski

Wyszukaj do uprawiania seksu w: Definicja Synonimy
to have sex
to make love
into having sex
to having sex
I to nie dlatego, że zostały zmuszone do uprawiania seksu.
And it's not because they were touched inappropriately or forced to have sex.
Czyli organizację, która zachęca ludzi do uprawiania seksu.
That means an organization that encourages people to have sex.
Najdziwniejsza muzyka do uprawiania seksu.
That is the strangest music to make love to.
Świetna piosenka do uprawiania seksu.
That is one great song to make love to.
Marcus nakłonił ją do uprawiania seksu z innymi mężczyznami, ale ona nie jest naszym sprawcą.
Marcus manipulated her into having sex with other men, but she's not our unsub.
Czekaj, czy on nakłaniał cię do uprawiania seksu?
Wait, is he trying to pressure you into having sex?
Wiem jak ciężko jest nakłonić kobietę do uprawiania seksu.
I know how hard it is to get a woman to have sex.
Jeśli Bóg chciałby, abyśmy czekali, aż dorośniemy do uprawiania seksu takich by nas uczynił.
It just figures that if God wanted us to wait until we were grown to have sex then he would have made us that way.
Nie chodzi o to, że zachęcamy cię do uprawiania seksu w twoim wieku.
Not that we're encouraging you to have sex at your age.
Dotyczy ono prawa dzieci do uprawiania seksu i prawa dzieci do aborcji, co trudno mi jest zaakceptować.
It is about the right of children to have sex and the right of children to have abortions, which I find quite difficult to accept.
I w przeciwieństwie do tego, do czego przekonuje nas dr. Jovanka, nie ma żadnych dowodów, które mowiłyby, że używanie kondomów lub uczenie o nich sprawia, że dzieci są bardziej skłonne do uprawiania seksu.
And contrary to what Mr Jovanka would like us to believe, there is no evidence whatsoever that suggests using condoms or teaching students about condoms makes them any more inclined to have sex.
Urabiałeś mnie do uprawiania seksu.
You're trying to rope me into having sex!
Kocham cię, ale jest wiele powodów do uprawiania seksu.
Oh, I love that briefcase, but I can't afford it.
Pewnie to ta nieprzerwana chec do uprawiania seksu z Cuddy.
I'm guessing it's his desire to keep having sex with Cuddy.
Będzie dziwnie wrócić z powrotem do uprawiania seksu bez obserwujących nas bezdomnych psów.
It's gonna be weird going back to having sex without a bunch of feral dogs watching.
Jeśli prowadziłoby to ciągle do uprawiania seksu, nie przeszkadzałoby mi to.
If it led to having sex all the time, I would not mind.
To jest pani House, proszę dać nam dobre nowiny, abyśmy z mężem mogli wrócić do uprawiania seksu.
This is Mrs. House, please give good news, so my husband and I can go back to sex.
Ta kanapa świetnie nadaje się do uprawiania seksu.
You could definitely have some sex back here.
Więc przyznajesz się do uprawiania seksu z Philem?
So you admit to having sex with Phil?
Z naszego punktu widzenia, naszych poglądów, aniołowie były czymś duchowym, a nie czymś posiadającym ciało i zdolnym do uprawiania seksu.
In our point, in our view, angels were something spiritual, not something who has a body, and has a feeling of sex.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 29. Pasujących: 29. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo