Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "do zarabiania pieniędzy" na angielski

Wyszukaj do zarabiania pieniędzy w: Definicja Synonimy
to make money
to earn money
To sposób do zarabiania pieniędzy na dłuższą metę.
And that's a way to make money long term.
Cóż, nie dostaniesz się boks do zarabiania pieniędzy.
Well, you don't get into boxing to make money.
W moim kraju nie ma miejsca do zarabiania pieniędzy.
There's no place in my country to earn money.
Byłam gotowa do zarabiania pieniędzy
And got ready to earn money.
Na przykład w sprawozdaniu nie bierze się pod uwagę, że zdolność banków komercyjnych do zarabiania pieniędzy na spekulacyjnych inwestycjach finansowych jest w kryzysie bardzo ważnym czynnikiem.
For example, the report fails to recognise that the commercial banks' ability to make money from speculative financial investments was a very important factor in the crisis.
Nie byłoby wspaniale, gdyby technologia używana do dbania o siebie była tak zaawansowana jak ta do zarabiania pieniędzy?
Wouldn't it be great if the technology we used to take care of ourselves was as good as the technology we use to make money?
CZŁOWIEK O NAZWISKU CHARLES HATTON, WYKORZYSTAŁ JĄ DO ZARABIANIA PIENIĘDZY.
A MAN NAMED CHARLES HATTON USED IT TO MAKE MONEY.
Jest dobry do zarabiania pieniędzy!
It's good to make money!
Zrobiłeś ze mnie maszynę do zarabiania pieniędzy.
You have been making use of me to make money for you.
Sądzę, że ta platforma jest sprawna i gotowa do zarabiania pieniędzy od teraz.
I mean, this parcel is drilled and ready to throw off cash from day one.
Jeżeli facet nie ma talentu do zarabiania pieniędzy... studia go tego nie nauczą.
If a man hasn't any talent for making money... college won't knock it into him.
Podobno ona jest drogą na skróty, do zarabiania pieniędzy.
She's a shortcut to earning wealth.
Staliście się maszynką do zarabiania pieniędzy.
Przekonała mnie, abym zrobił zdjęcia faveli, rozumiesz, biedne dzieci, są przez nich wykorzystywane do zarabiania pieniędzy.
She convinced me to take photos of the favela, you know, poor kids, but they can use them to raise money.
To nie jest droga do zarabiania pieniędzy!
This is not the way you make money.
Nie możemy używać moich mocy do zarabiania pieniędzy!
We're not supposed to profit from my powers.
A jeżeli ma talent do zarabiania pieniędzy... dlaczego miałby marnować czas na studia? .
And if he has a talent for making money... why should he waste his time in college?
Na każdym, kto mu się otwarcie sprzeciwia, używa przemocy... ale wie, że aby przejąć kontrolę nad firmą swojego ojca musi udowodnić akcjonariuszom, że posiada talent ojca do zarabiania pieniędzy.
For anyone that openly opposes him, he uses violence, but he knows that to take control of his father's company, he has to prove to the shareholders he has his father's flair for making money.
Internetu używał do zarabiania pieniędzy.
He used internet as earning money, that's all.
Cylon all'SDU sprzedaje do zarabiania pieniędzy, wiedząc, ile to za różnica jeden z nich odporności na Tauron. mogę pomóc.
He is selling cylons for profit to the sto, and he knows the difference one unit would make for the resistance on tauron. I can help you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo