Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dobra" na angielski

Sugestie

dobrą +10k
3736
1567
688
501
430
285
No dobra, ludziska, zwijamy dekorację.
All right, you blokes, let's get... the set broken down.
Cóż, mam przydzielone miejce do parkowania przed budynkiem, więc... dobra, dobra, dobra.
Well, look, I have an assigned parking place in front, So... all right, all right, all right.
Europejskie badania naukowe muszą realizować cel poszerzania wiedzy jako dobra wspólnego.
European research should pursue the goals of enhancing knowledge and the common good.
Usługi pocztowe ulegają przekształceniu z dobra publicznego w towar.
The postal services are being transformed from a public good into a commodity.
Zasadnicze znaczenie ma również dobra reputacja organizacji i poziom wiedzy.
An organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.
Koncepcja jest dobra, ale wymaga dopracowania.
The idea is good, but it needs to be polished.
Przedstawiona przez Pana ocena skutków jest bardzo dobra.
The impact assessment that you have presented is very good.
Rzeczywiście to była naprawdę bardzo dobra debata.
Mr President, this has indeed been a very good debate.
Pracujmy wspólnie na rzecz wspólnego europejskiego dobra.
Let us work together for the common European good.
Rolą wybranych przedstawicieli jest dążenie do wspólnego dobra.
The role of elected representatives is to strive for the common good.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
The Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Kolejna dobra gra dynamicznego duetu Hawks'ów.
Another good game by the Hawks' new dynamic duo.
Wiele straciłeś, jest całkiem dobra.
Well, you missed out. It's quite good.
Teraz moja dobra połowa złoży ci niezłą ofertę.
Now, the good in me is about to make you one hell of an offer.
Jakiekolwiek masz intencje, wyrządzasz więcej szkód niż dobra.
Whatever your intentions, You're doing more harm than good.
Czasami trzeba kogoś poświęcić dla dobra ogółu.
Sometimes a person sacrificed for the good of many.
Czasami musimy realizować trudne decyzje dla wspólnego dobra.
Sometimes difficult decisions must be made for the common good.
To dla dobra okolicy, ojcze.
It's for the good of the neighbourhood, Father.
Ci ludzie chętnie poświęcą się dla wyższego dobra.
These people are willing to sacrifice themselves for the greater good.
Sugeruję, abyś dla dobra swej propozycji przyjął jego ofertę.
I do suggest that, for the good of your proposal, you take the man up on his offer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108615. Pasujących: 108615. Czas odpowiedzi: 214 ms.

dobrą +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo