Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dobry" na angielski

Wyszukaj dobry w: Definicja Synonimy

Sugestie

7982
3637
2233
830
786
Ten kraj jest dobry tylko w więzieniu czarnych.
If there's one thing this country's good at, it's incarcerating black males.
Jest dobry na jakieś 200,000 kilometrów.
It's good for another 1 00,000 miles.
Laurel sprawdzała czy mam dobry adres.
Laurel was just double-checking that I had the right address.
Twój ojciec próbował zrobić dobry uczynek.
Your father was trying to do the right thing.
To wyjątkowo dobry materac po okazyjnej cenie.
In addition to price, this one is an incredibly good mattress.
Dziewczyna z pięknym głosem ma dobry chleb.
The girl with the pretty voice has good bread.
I dostaję bardzo dobry w golfa.
And I'm getting pretty good at golf.
Z Wilsona jest naprawdę dobry facet.
Wilson... He's a really good guy.
Jestem tylko przerażająco dobry w ocenianiu charakterów.
I'm just a frighteningly good judge of character.
To męski zapach dobry dla ciebie.
It's a manly scent good for you.
Robisz się dobry w sprawach związków.
You're getting good at this relationship stuff.
Nadal mamy stary dobry komputer klasowy.
We still have the good old classroom computer.
Zrobiłem bardzo dobry dokument 14 lat temu.
I did a very good documentary 14 years ago.
I dziękuję za obronę, dobry człowieku.
And thank you for your assistance, good man.
Kochanie, on jest w tym naprawdę dobry.
Baby, he's actually quite good at this, I've got to say.
Dallas musi być dla ciebie dobry.
This Dallas boy must be good for you.
Nie wykorzystamy wiedzy z biblioteki, dobry duchu.
We will not abuse the knowledge in your library, good spirit.
Giacomo, bądź dobry dla babci.
Giacomo. You be good for your grandmother.
Przynajmniej mają dobry gust w kobietach.
At least they got good taste in women.
To bardzo dobry mózg, Doktorze.
It's a perfectly good brain, Doctor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28679. Pasujących: 28679. Czas odpowiedzi: 188 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo