Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dobrze" na angielski

Zobacz także: dobrze cię widzieć
Wyszukaj dobrze w: Definicja Synonimy

Sugestie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć zamkniętą butelką.
Shake the closed bottle of Tamiflu oral suspension well before use.
Równie dobrze można zadeklarować niezależność kolonii...
You might as well declare it the independence of the colonies...
Ale dobrze jest mieć tu pielęgniarkę.
But it's good to have a nurse here.
Chcę, byście się dobrze bawili.
I want you to have a good time this weekend.
Czujesz dobrze - Czuję się wspaniale.
You feeling okay? - I feel terrific.
No już dobrze, będzie dobrze.
That's okay, that's okay.
Cokolwiek robił, był dobrze finansowany.
Whatever he was doing, he was well funded.
Moja najnowsza żona gotuje bardzo dobrze.
My newest snake wife cooks dog very well.
A spacer obojgu nam dobrze zrobił.
And I think the walk has done us both good.
Zapnijcie dobrze płaszcze i za mną.
Now button up your coats real good and follow me.
Człowiek służył dobrze i wiernie od lat.
The man had served well and faithfully for years.
Jesteś zła ze tak dobrze wygladam.
You're angry that I had good health.
Nabby, tak długa rozłąka z ojcem nie służy dobrze dzieciom.
Nabby, it Is not good for the children - Yes, Mother? ...to be without their father for so long.
Nie było za dobrze dzięki wam.
It wasn't that good, thanks to you two.
Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
Nauczyłeś się techniki dobrze... ale nie wystarczająco dobrze żeby mnie pokonać.
You learned the technique well... but not well enough to beat me though.
Okej, dobrze dzieci, dobrze.
Okay, good, children, good.
Już dobrze, wszystko będzie dobrze.
It's okay. It's going to be okay.
Już dobrze kochanie, już dobrze.
It's okay, my darling, it's okay.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze naprawdę.
Satisfied? - Very good, very good indeed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 148556. Pasujących: 148556. Czas odpowiedzi: 213 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo