Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dobrze poinformowany" na angielski

Wyszukaj dobrze poinformowany w: Definicja Synonimy
well informed
well-informed
knowledgeable
well aware
well briefed
Ogólne, proszę pana, nie jesteś dobrze poinformowany.
General, you are not well informed.
Tak dobrze poinformowany... wy oboje.
So well informed... both of you.
Byłbyś nikim, gdybyś nie był dobrze poinformowany.
You are nothing if not well-informed.
Jak na oficera stanowej policji... jesteś całkiem dobrze poinformowany.
For an officer of the state police... you're very well-informed.
Jedynie ostrzeżenie i dobrze poinformowany obywatel mogą sprawić, iż ogromna przemysłowa i wojskowa maszyna obronna będzie współpracowała z naszymi pokojowymi metodami i celami.
Only an alert and knowledgeable citizen can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals.
Jak na szofera, jesteś dobrze poinformowany.
For a driver, you are well-informed.
Nic dziwnego, że jesteś tak dobrze poinformowany.
No wonder you are so well-informed.
Eurojust nie jest wystarczająco dobrze poinformowany, zwłaszcza w sprawach dotyczących terroryzmu.
Eurojust is not sufficiently well-informed, particularly on terrorism matters.
Widzę, że jesteś dobrze poinformowany.
My, aren't you well informed.
Jesteś całkiem dobrze poinformowany jak na kogoś, kto z tym zerwał.
Pretty well informed for someone who walked away from all this.
Pan Galt mówi że jesteś naprawdę dobrze poinformowany... o tym co się dzieje w okolicy.
Mr. Galt here says you're real well-informed... on what happens around here.
Jak stałeś się tak szybko dobrze poinformowany?
How did you become so well informed?
Ponieważ ten bank kupiecki finansuje spekulantów, musi być dobrze poinformowany!
As the merchant bank that is financing the speculators, it has to be well informed!
Aby Parlament Europejski był dobrze poinformowany o stanie narkotyków w Unii Europejskiej, należy mu umożliwić wysłuchanie dyrektora Centrum.
In order to ensure that the European Parliament is well informed of the state of the drugs phenomenon in the European Union, it must be able to question the Centre's Director.
Jak na handlarza końmi, panie Harper, wydaje się pan zdumiewająco dobrze poinformowany.
For a horse dealer, Mr Harper, you seem remarkable well-informed.
Oczywistym jest, że ktoś tak dobrze poinformowany jak Pan wie, że mieliśmy problemy z kapitałem...
It's obvious that someone as well informed as you knows we've had capital problems...
Twój chłopak jest dobrze poinformowany, co?
You keep your boy well informed, don't you?
Jest pan bardzo dobrze poinformowany, panie Bremen.
You're very well informed, Mr. Bremen. can I do for you?
W celu zapewnienia, by Parlament Europejski był dobrze poinformowany o sytuacji dotyczącej zjawiska narkomanii w Unii Europejskiej, powinien mieć on prawo zwrócenia się z pytaniami do Dyrektora Centrum.
In order to ensure that the European Parliament is well informed of the state of the drugs phenomenon in the European Union, it should have the right to question the Centre's Director.
To nie ja byłem tak dobrze poinformowany, lecz on tak kiepsko.
It wasn't that I was so well-informed, it was just that he was so ill-informed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 84. Pasujących: 84. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo