Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dochód" na angielski

Wyszukaj dochód w: Definicja Synonimy
income
revenue
proceeds
profit
yield
return
receipts
revenue-generating
remuneration

Sugestie

Ostatniego miesiąca dochód od Sunny K.
Last month's income from the Sunny K.
Szczególnie w mniejszych gospodarstwach potrzebny jest inny dochód.
Especially when it comes to smaller farms, you do need another income.
Koncert mógłby przynieść dochód w milionach dolarów.
I did the figures, and it can generate millions of dollars in revenue.
Niniejszy artykuł ma zastosowanie do operacji generujących dochód po ich ukończeniu.
This Article shall apply to operations which generate net revenue after their completion.
Cały dochód zostanie przekazany rodzinom ofiar...
All proceeds will benefit the victims' families...
A ponieważ to ja zapłaciłam za ten przepych, dochód trafi tam gdzie powinien.
And the proceeds will go where they should, because I paid for the big fat spread myself.
Ich dochód będzie w najbliższych latach znacznie niższy.
Their income for the coming years will be significantly reduced.
Dałem Tonyi pewną pracę, dochód na utrzymanie rodziny.
Look, I gave Tonya a steady job, income to support her family.
Odkryłem, jak mogę powiększyć swój dochód.
I've discovered how I can increase my income.
Następnie dochód odejmuje się od przyznanej rekompensaty.
The income is then deducted from the compensation granted.
W mojej torebce jest tylko dochód netto.
All my purse is full of is disposable income.
Średni dochód pracowników osiągnął poziom odpowiadający średniej w Hiszpanii.
Average income of workers and employees have almost reached the corresponding averages of Spain.
Mówił, że dochód z majątku odpowiednio wykorzysta.
He talked of the estate income being put to a proper use, whatever that meant.
Natomiast w krajach skandynawskich dochód ojców jest dużo mniej istotny.
And in Scandinavian countries, fathers' income is much less important.
Pański dochód panie Court... nie zmienił się od 17 lat.
Your income, Mr. Court... hasn't changed substantially in 17 years.
Jak się zgłosi dochód, to tak.
If you report it as income, they do.
Posiada stały dochód i ma kłopoty zdrowotne.
She's on a fixed income, and she's had some medical problems.
Pomyśl, jak zwiększy się dochód, gdy publika go zobaczy.
Think of the added revenue when our audience sees that it's him.
Średni dochód mamy Angeli z ostatnich 16 lat to $43,000.
Angela's mom's average income For the past 16 years is $43,000.
Przeciętny dochód mamy Angeli przez ostatnie szesnaście lat wynosił czterdzieści trzy tysiące.
Angela's mom's average income for the past 16 years is $43,000.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1587. Pasujących: 1587. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo