Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dojść" na angielski

Sugestie

183
72
59
Panowie, gdybyśmy mogli dojść tu do jakiegoś porozumienia.
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.
Antychryst musi dojść do władzy pierwszy.
The antichrist has to come into power first.
Dziś ma dojść do transakcji podczas konkursu tańca.
The exchange is supposed to happen tonight at the dance competition.
Prędzej czy później musiało dojść do tej sprzeczki.
You know, sooner or later, this fight was bound to happen.
Ale nie mogę dojść do źródła tych zakłóceń.
What I can't figure out is the cause of this noisy channel.
Pewnie próbują dojść, jak to działa.
Looks like they're trying to figure out how it works.
Musisz tylko dojść, dokąd Amaunet go wysłała.
All you have to do is figure out where Amaunet sent him.
Nie mogę tylko dojść do tego, dlaczego to zrobiła.
Now. And I just... for the life of me can't figure out why she would've done that.
Jeśli moglibyś dojść do jakiegoś porozumienia...
If we could just come to some kind of understanding...
Wciąż możemy dojść do pokojowego rozwiązania.
We can still come to a peaceful resolution.
Tylko do tego nie mogłam dojść.
That's the only thing I couldn't figure out.
Należy jak najszybciej dojść do porozumienia w sprawie pakietu finansowego.
It is important to come to an agreement on the financial package as soon as possible.
Rada nie zdołała jednak dojść do żadnych wniosków.
The Council, however, could not reach any conclusion.
Ponadto może dojść do pogorszenia niewydolności serca.
Furthermore, a deterioration of heart failure can occur.
Wówczas możemy dojść do takich wniosków.
Then I think we may also come to these points.
Po długich negocjacjach udało się nam dojść do porozumienia satysfakcjonującego Parlament.
After lengthy negotiations, we have managed to reach an agreement that satisfies Parliament.
Zespół będzie musiał dojść do tego punktu.
The team will make its way on foot to this rendezvous point for extract.
Można dojść bezpośrednio do szkoły medycznej.
You can go directly to the Medical School.
Możesz dojść ta drogą do biura.
You can follow that road to the office.
Mogło na przykład dojść do jakiegoś zwarcia.
Now, I figure it had to have been the attack on P4A- 771.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5358. Pasujących: 5358. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo