Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokładnie" na angielski

Wyszukaj dokładnie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Próbujemy ustalić kiedy dokładnie zaginęły skrzypce.
We are trying to pinpoint exactly when the Stradivarius went missing.
Przedstawię zdarzenia dokładnie jak je pamiętam.
I'll lay out the events exactly as I remember them.
Czekają już na panią dokładnie tam.
They're all waiting for you, right in there.
Jestem dokładnie tutaj, panie Binckley.
I'm right here, Mr. Binckley.
Wyrosłem na ulicy dokładnie jak ty.
I grew up on the streets just like you.
Ich oczy przepełnione nadzieją, dokładnie jak wasze.
Their eyes are full of hope, just like you.
Wiem dokładnie co zamierzałaś zrobić, Missie.
I know exactly what you're meaning to do, Missie.
Minny, dokładnie wiem gdzie jesteśmy.
Minny, I know exactly where we are.
Minął dokładnie tydzień od naszej kopulacji.
It's been exactly one week since we copulated.
Musisz dokładnie trzymać się planu, Sabir.
You have to follow the plan exactly, Sabir.
Degra wiedział dokładnie, gdzie uderzyć.
Degra was spot-on, knew exactly where to hit them.
Za 20 sekund będzie dokładnie 12.16.
In 20 seconds, it will be exactly 12:16.
Około trzydziestu, nie wiem dokładnie.
Exactly, I don't know, but it was around 30.
Właściwie, minął dokładnie jeden rok, Roger.
Actually, it's been exactly one year, Roger.
Wiedziałam dokładnie o czym Pani Norbury mówiła.
I knew exactly what Ms. Norbury was talking about.
Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś.
Would that be reasonable to say? It's exactly as you say.
Nie dokładnie takie wrażenie chciałam zrobić w pierwszym tygodniu pracy.
Not exactly the impression I wanted to make in my first week in this job.
Pytania sędziów i odpowiedzi Joanny zostały dokładnie zarejestrowane.
The questions of the judges and Joan's responses were recorded exactly.
Wiesz dokładnie, dlaczego chciała wyjść.
Tubby, you know exactly why she wanted to leave.
To powiedział dokładnie co dziecko pomyślało.
It tells you exactly what's on the baby's mind.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28986. Pasujących: 28986. Czas odpowiedzi: 174 ms.

dokladnie 292

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo