Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokładnie taki sam" na angielski

Wyszukaj dokładnie taki sam w: Definicja Synonimy
exactly the same
exact same
very same
exactly like
Just like the one
Wynik końcowy będzie dokładnie taki sam.
The end result will be exactly the same.
Ale ty pozostałeś dokładnie taki sam.
But you stayed exactly the same.
Dostępne są 3 mieszkania, dokładnie taki sam schemat.
Three units available, exact same floor plan.
Mój syn ma dokładnie taki sam kolor oczu.
My son has the exact same color eyes.
Otrzymuje dokładnie taki sam impuls, jaki rozpowszechnił się w każdym instrumencie biologicznym z Ziemi.
They receive the very same impulse that was disseminated to every biological instrument from the Earth.
Nie, byłby dokładnie taki sam.
No, he would be exactly the same.
Ale nie mogę być dokładnie taki sam.
But I can't be exactly the same.
Proces byłby dokładnie taki sam, mimo że nieco opóźniony.
The process would be exactly the same, though a bit later.
Ale ty jesteś dokładnie taki sam.
But you're exactly the same.
Twój ojciec był dokładnie taki sam.
Your father was exactly the same.
Każdy dzień jest dokładnie taki sam.
Every day is exactly the same.
Może być ktoś kto jest dokładnie taki sam jak ty.
There might be someone who's exactly the same as you.
Pojawił się dokładnie taki sam jak przedtem.
He appears exactly the same as before.
Jadłem dokładnie taki sam lunch każdego dnia przez siedem lat.
I had the exact same lunch every day for seven years.
To jest dokładnie taki sam wzór jak na okładce drugiej płyty Plastic Death.
It's the exact same design as the cover of Plastic Death's second CD.
Hillary, to dokładnie taki sam kolor.
Hillary, it's exactly the same color.
Spędziłaś dwie godziny na farbowaniu włosów na dokładnie taki sam kolor.
No. You just spent two hours dying your hair exactly the same color.
Ty też się dużo nie zmieniłeś, ale ja jestem dokładnie taki sam jak wtedy kiedy zaczynaliśmy.
I mean, you've changed a lot, but I'm exactly the same now as I was when we first started.
Kilkunastu ludzi podało dokładnie taki sam opis, włącznie z kilkoma mechanikami z linii lotniczych.
Dozens of people gave the exact same description, including some mechanics at the airlines.
Zegarek, który pamiętam, był dokładnie taki sam.
JANE: The watch I recalled was the exact same.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 185. Pasujących: 185. Czas odpowiedzi: 301 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo