Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokonać sabotażu" na angielski

Wyszukaj dokonać sabotażu w: Definicja Synonimy
sabotage
Sądzę, że Ochotnik Marlowe próbował dokonać sabotażu.
I'm guessing Volunteer Marlowe was attempting sabotage.
Aby dokonać sabotażu albo przekierować spaliny do systemu wentylacji, to mogłoby zająć nam miesiące, by to wyśledzić.
To sabotage or redirect the exhaust into the ventilation system, that could take us months to track.
bo mogę odpłynąć i dokonać sabotażu statku, nawet o tym nie wiedząc.
Because I might black out and sabotage the ship without even knowing it.
To środek zapobiegawczy, by jedna osoba nie mogła dokonać sabotażu... i spowodować zderzenia czołowego.
It's a preventative measure... so no one person can sabotage the trains... and cause a head-on collision.
A czy dałoby się zdalnie dokonać sabotażu?
Would it be possible to sabotage the shuttle by remote during the flight?
Kapitanie, jeżeli mógłby pan dokonać sabotażu, być może udałoby mi się otworzyć pole siłowe.
If you create a diversion, I'll find the control room and open the force field.
Więc pracowałeś dla Belton, by dokonać sabotażu w laboratorium?
So you went to work for Belton in order to sabotage the lab?
Nie mogąc dokonać sabotażu na maszynach, postanowiłem dokonać go na ludziach.
I couldn't break into their machines, so I decided to break into their people.
Niemcy musieli dokonać sabotażu.
The German must have sabotaged it.
Ktoś musiał dokonać sabotażu.
Somebody must have sabotaged the shuttle.

Pozostałe wyniki

Sa w stanie dokonac tego sabotazu?
They think they can sabotage the missile site?
Są w stanie dokonać tego sabotażu?
They think they can sabotage the missile site?
Musimy dokonać jakiegoś sabotażu.
We'll need to sabotage something.
Jakiego sabotażu miałeś dokonać?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo