Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dokonać wyboru" na angielski

Wyszukaj dokonać wyboru w: Definicja Synonimy
make a choice
to choose
make the choice
select
a choice to make
to make choices
Ponieważ bez niego musiałabyś dokonać wyboru.
Because without him, you would have to make a choice.
Muszę dokonać wyboru i skończyć z tym.
I need to make a choice and get it over with.
Dzięki temu konsumenci będą mogli z pełną świadomością faktów dokonać wyboru i uzyskać najlepsze warunki kredytowania.
Consumers will thus be able to choose in full knowledge of the facts, and obtain the best credit terms.
Nie jesteś w stanie dokonać wyboru.
You're in no condition to choose.
Ponieważ ona jest skłonna dokonać wyboru którego ty nie mogłeś.
Because she's willing to make the choice that you couldn't.
Boże, tato, pozwól jej dokonać wyboru.
God, Dad, let her make the choice.
Jako kluczowe postacie, musimy dokonać wyboru.
As head Fishes, we need to make a choice now.
Ale właśnie teraz musicie dokonać wyboru.
So here's the part where you make a choice.
Musiałam dokonać wyboru, Więc wybrałam miłe.
I had to make a choice, so I chose kind.
Nie, pozwoliłem mu dokonać wyboru.
No, I'm letting him make a choice.
Powiedz, że musi dokonać wyboru.
Tell her she needs to make a choice.
Powiedziałeś, że muszę dokonać wyboru.
You said I had to make a choice.
Przykro mi, ale musiałem dokonać wyboru.
I'm sorry, but I had to make a choice.
Powiedziała mi, że będę musiał dokonać wyboru.
She told me that I would have to make a choice.
Pacjenci muszą być również informowani o możliwych rodzajach leczenia, by mogli dokonać wyboru.
However, patients must also be informed about therapeutic options in order to be able to make a choice.
Doszliśmy już do chwili, w której musicie dokonać wyboru.
So here's the part where you make a choice.
Ale nie znając prawdy nie można dokonać wyboru.
But I guess when you don't know the truth, you can't make a choice.
Siedziałam w pokoju i mówię: Sophie, musisz dokonać wyboru.
I was in my room and realized I had to make a choice.
Ale nadszedł czas, żeby dokonać wyboru.
But it's time for you to make a choice.
Raz w życiu, pozwól jej dokonać wyboru.
Let her make a choice about something.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 326. Pasujących: 326. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo