Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dom" na angielski

Wyszukaj dom w: Definicja Synonimy

Sugestie

Napotkaliśmy dom Donovanów kilka miesięcy temu.
We came across the Donovans' house a few months ago.
Nasza trójka musi opuścić ten dom na kilka dni.
The three of us have to leave this house for a couple days.
Zamieniłeś mój dom w dobrze strzeżone więzienie.
You took my home and you turned it into a high-security prison.
Mieliśmy kochający dom, 2 wspaniałych chłopców.
We had a lovely home, two beautiful boys.
Ktoś przerwie drut i cały dom wybucha.
Somebody trips a wire, and the whole place blows up.
Sprzedali dom po twojej rzekomej śmierci.
They've sold the place, when they thought you were dead.
Pobłogosław ten dom dla wszystkich jego mieszkańców.
Bless this house for all who dwell in it.
Właśnie kupiliśmy boski dom w Pleasant Valley.
We just bought this divine house in Pleasant Valley.
Podejdź przed dom, dam ci.
Come on out to the house, I'll load you up.
Musimy zaciemnić dom, Kenny, pilnuj podjazdu.
We need the house to look empty. Kenny, keep an eye on them.
Najpierw pomożemy pewnemu człowiekowi kupić dom.
First thing we'll do is help a man buy a house.
Piękny dom, z dostojnieszych czasów.
Beautiful house, from a more elegant time.
Rozpoznałam ten dom, kiedy jechaliśmy.
I recognised the house as we were driving.
Mają ładny dom z dodatkową sypialnią dla ciebie.
They've got a nice house with an extra bedroom for you.
Zastawiłem dom, żeby je kupić.
I mortgaged the house to buy these truffles.
Horda takich rozmiarów moglaby powalic dom.
A herd that size would rip the house down.
Spokojny dom, gry video i dwoje dzieci...
A house in the burbs, video games, two kids to raise and a...
To mój dom i nie chcę cię tutaj.
Ma'am, this is my home, I want you to get out of here.
Kupił pan nasz dom w Lissendon Gardens.
What? You bought our house in Lissendon Gardens.
Po to mamy dom, Jimbo.
I mean, that's why we got the house, Jimbo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27605. Pasujących: 27605. Czas odpowiedzi: 117 ms.

nowy dom 611
swój dom 524
stary dom 226
duży dom 205

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo