Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dom pogrzebowy" na angielski

Wyszukaj dom pogrzebowy w: Definicja Synonimy
funeral home
mortuary
funeral expenses
Udawałby poślizgnięcie upadając i pozwał dom pogrzebowy.
He would've faked a slip and fall and sued the funeral home.
Stephanie Reyes została pochowana przez dom pogrzebowy Niebiańska pustynia .
"Stephanie Reyes was laid to rest at Desert Haven Funeral Home."
To jest Ramsey Aickman, a to był jego dom pogrzebowy.
That is Ramsey Aickman, and this was his mortuary.
Dom pogrzebowy zatrudnia czterech pracowników i pół tuzina pomocników.
There are four morticians working at that mortuary and a half a dozen assistants.
Ani Iekarze, ani dom pogrzebowy.
No doctors, no funeral expenses.
Ani lekarze, ani dom pogrzebowy.
No doctors, no funeral expenses.
Zwłaszcza, że to jedyny dom pogrzebowy w okręgu.
Especially now yours is the only funeral home in the county.
Ale zgaduję, że dom pogrzebowy...
But I guess, funeral home...
Dzieciak zamyka dom pogrzebowy, ale zostaje w biznesie balsamowania?
This kid closed down the funeral home, but stayed in the embalming business?
I nie wierzę, że ten dom pogrzebowy ma okno dachowe, z którego patrzy na nas złowieszczy klaun.
And I can't believe this funeral home has a skylight with a sinister clown staring down at us.
Nie chcę sobie żartować, ale czy to nie jest żydowski dom pogrzebowy?
Okay, I'm really not trying to be funny, but isn't this a Jewish funeral home?
Następna godzina programu jest sponsorowana przez Dom Pogrzebowy Mitchell'a, gdzie trumny są tak ładne, że chcielibyście już nie żyć.
The next hour of programming is brought to you by Mitchell's Funeral Home, where the caskets are so nice, you'll wish you were dead.
I pamietajcie wszyscy, Dom Pogrzebowy Handy'ego oferuje limuzyny na każdą okazję.
And remember, everybody, Handy's Funeral Home offers limousines for all occasions.
Dom Pogrzebowy. Sala nr. 301 Żegnany zmarły:
Funeral Home Room No. 301 The departed saint
Juz przeszukalismy dom pogrzebowy.
We already searched the funeral home.
Jakiś dom pogrzebowy lub...?
Is there a funeral home or - ?
Odebrał go już dom pogrzebowy.
The funeral home picked him up.
dom pogrzebowy w tej okolicy.
funeral home in the area.
Ten dom pogrzebowy był podejrzewany o sprzedaż części ciała.
[Adam] This mortuary was under investigation for selling body parts.
Dom Pogrzebowy Franka Regana?
Frank Regan Funeral Home?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 80. Pasujących: 80. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo