Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dom towarowy" na angielski

Wyszukaj dom towarowy w: Definicja Synonimy
department store
trade house
warehouse
Opinia publiczna może wpłynąć na sędziego prawie tak samo jak na dom towarowy.
Well, a judge can be influenced by public opinion almost as much as a department store.
Nowy dom towarowy będzie otwarty w przyszłym miesiącu.
The new department store will be opened next month.
Dom towarowy wygląda na większy od innych.
The trade house seems much bigger than the others.
Dóbr przepływających przez dom towarowy?
The goods that come through this trade house?
Nieznani sprawcy napadli na dom towarowy i przetrzymują zakładników z obsługi sklepu.
Unknown men have robbed a department store and are holding some staff hostage.
Ten dom towarowy jest zamknięty od lat.
That department store's been out of business for years.
Mały dom towarowy na głównej ulicy.
A small department store on main street.
A nie jeszcze jeden żydowski dom towarowy?
Not just another Jewish department store?
Największy dom towarowy na świecie.
The largest department store in the world.
Słynny dom towarowy Harold's z lewej.
That's the famous Harry's department store on the left
Rząd chce sprzedać tą stajnię i zbudować tu dom towarowy.
The government wants to sell this stable and build a warehouse here.
Teraz są tylko częścią wielkiej ekonomicznej machiny, tak jak dom towarowy.
Now, they're just part of the big corporate economy... like a department store.
Mamo spójrz niszczą park, żeby zbudować dom towarowy.
They're tearing down Roger Williams Park to build a strip mall.
"Aquarius Specialties Limited" wynajęło też dom towarowy na Hollywood Boulevard.
Aquarius Specialties Limited also rented a storefront on Hollywood Boulevard.
Tam, gdzie dawniej mieszkaliśmy, budują teraz dom towarowy.
They're building a department store.
Zakładam, że jest jak wielki dom towarowy, zapełniony tylko setkami anonimowych dziewczyn, plakatami Fonzie.
I assume it's like a big warehouse, just filled with hundreds of faceless girls, posters of Fonzie.
Rachunek, dom towarowy, ten Francuz, to są wskazówki.
The receipt, the warehouse, that French guy - those are clues.
To jest ten dom towarowy Dickera?
Wie pani, gdzie znajduje się dom towarowy Den Permanente?
Do you know a department store here called Den Permanente?
Mimo tego, że był tam w międzyczasie salon fryzjerski i inne rzeczy... takie jak dom towarowy, to jednak samo studio dalej istnieje... i są tam nawet te same kafelki.
Even though it's been a barber shop, and other things, like a store, the exact same studio exists, and even the same tiles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo