Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "domu pogrzebowego" na angielski

Wyszukaj domu pogrzebowego w: Definicja Synonimy
funeral home
mortuary
funeral parlor
Kazaliśmy przekazać wszystko z domu pogrzebowego.
We had everything forwarded from the funeral home.
Chyba trzeba pomówić z kimś z domu pogrzebowego.
I think we need to talk to somebody at the Funeral Home.
Znalazłem coś w aktach z domu pogrzebowego z 2005 roku.
I found something in the mortuary's files from '05.
Po co miałby iść do domu pogrzebowego?
Why would Freddy be going into a mortuary?
A potem zabiorę ją do domu pogrzebowego O'Malley'a.
And then, I'll take her to O'Malley's funeral parlor.
Mówiono, że Lok przyszedł do tego domu pogrzebowego dwie noce temu.
They said Lok came to this funeral home 2 nights ago.
Obecny zawód: właściciel domu pogrzebowego.
Present occupation: funeral home owner.
Ktoś z domu pogrzebowego spotka się tam z tobą.
Someone from the funeral home will meet you there.
Oczywiście, państwo Meachum, mogę przekazać szczątki Roberta bezpośrednio do domu pogrzebowego w Manorville.
And, of course, Dr. And Mrs. Meachum, I can have Robert's remains forwarded directly to the funeral home in Manorville.
Niestety nie musisz być martwy, żeby trafić do domu pogrzebowego.
Unfortunately, you don't have to be dead to be in a funeral home.
Zadzwonię do domu pogrzebowego, gdy będziemy na miejscu.
I'll call a funeral home once we get there.
Kaya, zorganizujemy przeniesienie ciała twojej siostry do domu pogrzebowego.
Kaya, we'll arrange to have your sister's body moved to a funeral home.
Cała ta sprawa prowadzi prosto do Collinsa i do domu pogrzebowego.
The whole thing ties straight to Collins and the funeral home.
Skończyłaś, bo krążę wokół domu pogrzebowego od 10 minut.
Are you done? 'Cause I've been circling the funeral home - for ten minutes.
Glenn Dennis z domu pogrzebowego Ballarda dał mi interesującą wiadomość.
Glenn Dennis at Ballard's funeral home contacted me with an interesting tip.
Ciała zostały przeniesione do domu pogrzebowego w Sunnydale.
The bodies have been taken to Sunnydale Funeral Home.
Poszedłem do domu pogrzebowego z własnej, nieprzymuszonej woli.
I went to the funeral home of my own free will.
Potwierdzili transport zwłok wczoraj, zorganizowany przez Kevina, do domu pogrzebowego niedaleko jego mieszkania w Fairfax.
They confirmed shipment of the remains yesterday, sent by Kevin, to a funeral home not far from his apartment in Fairfax.
Chodzi o to, że Melissa Langner nie przekazała ciała do domu pogrzebowego.
Well, that's the thing. Melissa Langner didn't send the body to a funeral home.
Dostarczylam ubrania babci do domu pogrzebowego, ale zapomnialam o bieliznie.
I delivered Gran's clothes to the funeral home, but I forgot to include underwear.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 120. Pasujących: 120. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo