Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "domyślić się" na angielski

Wyszukaj domyślić się w: Definicja Synonimy
figure out
guess
have known

Sugestie

Musisz domyślić się tych rzeczy sama.
You have to figure out those things for yourself.
Nie trzeba być Freud'em żeby domyślić się o co chodzi.
Well, you don't have to be Freud to figure out what's going on.
W porządku, pozwól mnie domyślić się.
All right, let me guess.
Podział jest chwycony, ponieważ najlepszy domyślić się, że oni zobaczyli.
The Division is captured because the best guess they have seen.
To pozwoli nam domyślić się, jaki będzie jej następny cel.
It will help us figure out where she's going to hit next.
Pracuję nad tym, ale ciężko domyślić się, kto rzucił klątwę, kiedy nikt nie pamięta zeszłego roku.
I'm working on it, but it's hard to figure out who cast a curse when no one remembers the last year.
Nie potrzeba Indogena, by domyślić się kim jesteś.
Doesn't take an Indogene to figure out who you are.
Zabrało mi wieczność, żeby domyślić się jak to zrobiłeś.
It took me forever to figure out how you pulled it off.
Musisz domyślić się, co to jest.
You need to figure out what it is.
Nie potrzeba wiele wyobraźni żeby domyślić się czego chce Tom.
It doesn't take much imagination to figure out what Tom desires.
Jeff Bezos: Trudno domyślić się czego to reklama.
Jeff Bezos: It's very difficult to figure out what that ad is for.
Może kiedy ją zobaczę, będę mogła domyślić się, co miała na myśli.
Well, maybe if I see it, I can figure out what she meant.
Pokaż nam, czy możesz domyślić się, co to jest.
Let's see if you can guess what this is.
Myślę, że możemy domyślić się jej motywu
I think we can guess her motives easily enough.
Ale raz Tommy usłyszał, jak ci kolesie rozmawiali, i nie potrzeba było geniusza, żeby domyślić się, co robili w Forest Brook.
But once Tommy heard those guys talking, it didn't take a genius to figure out what they were doing at Forest Brook.
Czasem, jest lepiej widzieć diabła niż domyślić się, gdzie on jest.
Sometimes, it's better to see the devil than to guess where he is.
Nie potrzeba geniusza, aby domyślić się, że próbował uderzyć w wasze miejsce, po tym jak próbowaliście go dorwać.
It doesn't take a genius to figure out that he'd try to hit your place after you went after him.
Nie mogłam domyślić się, co to było aż do tej pory.
I couldn't figure out what it was until now.
Jak mógłbyś prawdopodobnie domyślić się mógłbyś potrzebować dostaw lub equipm
How could you possibly guess you might need supplies or equipment?
To nie było trudne, żeby domyślić się, że jego hasło to kutner.
It wasn't hard to figure out that his password was kutner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 84. Pasujących: 84. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo