Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dookoła" na angielski

Wyszukaj dookoła w: Definicja Synonimy
around
everywhere
else
round about
tour
surrounding
all over the place

Sugestie

86
dookola 44
Przejeżdża dołem, objeżdża dookoła i parkuje.
It goes under, comes back around, and it parks here.
Po prostu wyładowuję się na kierowcach dookoła mnie.
I just take it out on all the other drivers around me.
Ale wewnątrz tego tłuszczyku jest astronauta krążący dookoła.
But inside the fat there's an astronaut floating around.
Czsem trzeba się cofnąć i pójść dookoła.
Sometimes you have to back up and go around.
Jest tu dużo sprzętu porozrzucanego dookoła.
There's a lot of gear scattered around.
Teraz pochodżcie dookoła i poszukajcie siebie.
Now you should go around and look for yourselves.
Cierpisz przez całą podróż dookoła świata.
You are in pain all the way around the world.
A ten wielki żelazny koleś krążył dookoła.
That big iron fella was walking around, too.
Strzały dookoła nas czynią go trudnym do usłyszenia.
"The gunfire around us makes it hard to hear."...
Sensation dookoła świata, to moje największe marzenie.
Sensation around the world, that's my ultimate dream.
I będziemy tańczyć dookoła jak Indianie.
We'll dance around it like wild Injuns.
A teraz powoli, obróćmy kamerę dookoła.
Now slowly, let's move the camera around.
Zostały tylko szaty mnichów, porozrzucane dookoła.
All that was left were the monks' robes. scattered all around.
Spalimy je i zatańczymy dookoła płomieni.
We'll burn them and dance around the fire.
Nie potrzebujemy więcej degeneratów latających dookoła z bronią.
We don't need no more degenerate donkeys runnin' around with guns.
Chodzę dookoła dzieci, one zaczynają mnie bić.
I go around those kids, they start beatin' on me.
Jadę tylko w podróż dookoła świata.
I'm only going around the world. I know.
Przygotujcie się, jadą dookoła budynku.
Get ready, they're coming around the block.
Wszyscy moi sąsiedzi dookoła używają GMO.
My neighbors all around me are all GMOs.
Tato widziałam wiele śmierci dookoła mnie.
Dad. I've seen everything die around me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3314. Pasujących: 3314. Czas odpowiedzi: 91 ms.

dookola 44

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo