Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dopisze nam szczęście" na angielski

Wyszukaj dopisze nam szczęście w: Definicja Synonimy
With luck
get lucky
Może na dwa jeśli dopisze nam szczęście.
With luck, they might get off two.
Jeśli dopisze nam szczęście, miną nas.
With luck they'll pass right by us.
Dopóki nie dopisze nam szczęście albo on nawali, obawiam się, że będzie zdana za siebie.
Unless you get lucky or he screws up, I'm afraid she's on her own.
Uderzmy, może dopisze nam szczęście.
Let's hit them now, forget the bomb and maybe get lucky.
Jeśli dopisze nam szczęście, powinniśmy tam dotrzeć przed zapadnięciem nocy.
With luck, we should be there by nightfall.
Jeśli dopisze nam szczęście, znajdziemy narzędzie zbrodni.
If we're lucky, we'll find the murder weapon.
Zależy, czy dopisze nam szczęście.
It all depends on how lucky we are.
Kiedy wszystko zostanie ukończone, Tok'ra podrzucą fałszywą tabliczkę i jeśli dopisze nam szczęście, zwabimy Anubisa na planetę.
And once everything is established, the Tok'ra will plant our fake tablet, and, with any luck, we'll lure Anubis to the planet.
Chociaż jeśli dopisze nam szczęście, może to być częścią planu generalnego.
Though, if we're lucky, it may actually be part of a master plan.
Jeśli dopisze nam szczęście, Francuzi pojadą za ich końmi.
If we're lucky, the French will follow those ponies.
Jeśli dopisze nam szczęście, to będziemy mieć identyfikację.
Hopefully, if we're lucky, we get an ID.
Teraz jemy zające. A jeśli dopisze nam szczęście, to dzika.
Our meat now is rabbit or wild pig on a lucky day.
Idź w kierunku, w którym się udał, a jeśli dopisze nam szczęście, spotkasz go, gdy będzie wracał.
Travel in the direction he went, and if we're lucky, you'll find him heading back your way.
Tak, ale jeśli dopisze nam szczęście, może to się stać dopiero po skoku.
Yes, but maybe, if we're lucky, not before we jump.
Nie bylo śladu po Madonnie, która kosztowała życie Donniego, ale może dopisze nam szczęście w następnej kopalni, w Merkers.
There was no sign of the Madonna that cost Donnie his life... but maybe we'll have better luck in the next mine, in the town of Merkers.
Jeśli dopisze nam szczęście, będzie to wyglądało jak rozlane wino.
If we're lucky, it'll look like spilled wine.
Musimy dowiedzieć się, czy jest odpowiedzialny za zniknięcie Kelli, a jeśli dopisze nam szczęście, to znajdziemy ją żywą.
We need to find out if he is responsible for Kelli's disappearance, and with any luck, where we can find her, alive.
O ile dopisze nam szczęście, a moja wiedza z dziedziny chemii organicznej jeszcze nie zardzewiała.
Well, if we're lucky, and my organic chemistry isn't too rusty
Jesli dopisze nam szczęście, tak.
Może dopisze nam szczęście i będzie to połowa na której jest nasz dziedzic.
Maybe it'll be the half with our landlord in it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo