Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dopuścić" na angielski

Sugestie

EBC może dopuścić składanie ofert wariantowych odbiegających od specyfikacji.
The ECB may allow the submission of variants that deviate from the specifications.
Agencja interwencyjna może dopuścić składanie ofert przetargowych faksem.
The intervention agency may allow a tender to be submitted by telex.
Nie rozumiem, jak mogliście do tego dopuścić.
But I don't understand how you guys could let this happen.
Nie możesz do tego dopuścić Panie.
You must not let that happen, Master.
Ciężko mi dopuścić do siebie ludzi.
It's hard for me to let people in.
Nie możesz dopuścić Maxa blisko Gity.
You can't let Max anywhere near Gita.
Nie można dopuścić do zaniku ścięgien.
We must not allow the tendons to atrophy.
Nie mogę dopuścić żeby zatrzymał wszystko.
I can't let him have it all.
Nie powinnam dopuścić do siebie tych uczuć.
I never should've let myself have these feelings.
Twoi szefowie kazali Allison dopuścić do ataku.
Allison was ordered by your bosses to let the attack go forward.
Dlatego nie chciał dopuścić do siebie lasera.
That's why he wouldn't let us near him with that laser.
Nie mogłam dopuścić jej do Henry'ego.
I couldn't let her get to Henry.
Nigdy nie powinienem dopuścić do ataku.
I should never have let the attack happen.
Nie chcą mnie dopuścić do konkursu.
They don't want to let me participate.
Model konwencjonalny elektrodynamiczne nie może do tego dopuścić.
The conventional electrodynamics model does not allow this to happen.
Ale musimy dopuścić nieprzyjaciela jak najbliżej.
But we must allow the enemy to come as close as possible.
Myślę, że powinniśmy dopuścić taką możliwość.
I do think that we should allow the possibility into the room.
Nie mogłam dopuścić byś zabiła człowieka.
I couldn't let you kill a man.
Powinnaś dopuścić kogoś nowego do swojego życia.
At some point, you've got to let someone new in your life.
Nie mogliśmy dopuścić do głosowania Izby w poniedziałek.
We couldn't let the House vote proceed on Monday.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1982. Pasujących: 1982. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo