Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostać się na" na angielski

Wyszukaj dostać się na w: Definicja Synonimy
get on
get into
get in on
get up on
get to the
getting into
reach the
getting on

Sugestie

Najpierw musieliby dostać się na płytę.
Stowaway has to get on the tarmac first.
Powiedział mi to w Galveston, kiedy autobus pijanych debiutantek próbował dostać się na jego łódź.
He said that to me in Galveston when a busload of drunk debutantes tried to get on his boat.
Próbuje dostać się na Uniwersytet Todai.
I'm trying to get into Todai University.
Razem z Victorem, możemy nie dostać się na studia.
Victor and I might not get into college.
Czas zacząć się starać by dostać się na dobrą uczelnię.
Start doing whatever it takes to get into a good college.
Nie mogłem dostać się na ratownictwo wysokościowe.
I couldn't get into the vertical rescue.
Musimy dostać się na ten samolot.
We got to get on that plane.
Będzie chciał dostać się na posterunek?
Will he try and get into the station?
Jenny chciała dostać się na "Plotkarę".
Jenny wanted to get on "Gossip Girl".
To twoja ostatnia szansa by dostać się na Brown.
This is your last chance to get into Brown.
Younggu, dostać się na polu.
Younggu, get on the box.
To pomóż mu dostać się na studia.
Then help him get into college.
Rozpaczliwie próbowałyśmy dostać się na jego koncert, bo uważałam go za największego poetę od czasów Shakespeare'a.
We were desperate to get into this man's concert because I consider him to be the greatest poet since Shakespeare.
Majonez jako jedyny miał dostać się na dach zamku.
You said Mayonnaise was the only one supposed to get on top of that chateau.
Dzięki za propozycję, ale czekamy 3 miesiące, żeby dostać się na wokandę.
Thanks for the thought, but we've been waiting 3 months to get on the docket.
Jessica i ja pomagamy mu dostać się na odwyk.
Jessica and I have been helping him get into rehab.
Wykorzystał cię, by dostać się na konferencję.
He was using you to get into the conference.
Chcę dostać się na Uniwersytet Duke'a.
I want to get into duke.
Muszę dostać się na Uniwersytet Todai...
I have to get into Todai University...
Chcemy dostać się na główny kanał.
We're trying to get through to the main waterway.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 682. Pasujących: 682. Czas odpowiedzi: 248 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo