Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostał się do" na angielski

Zobacz także: dostał się do środka
Wyszukaj dostał się do w: Definicja Synonimy
get into
accessed
he got to
made it into
got inside
did he get to
he made it to
he could access
got up to
have made it to
made its way into
his way into
walked onto
got into
gotten into

Sugestie

46
Polisa twojego ojca i twoje stopnie wystarczą, - żebyś dostał się do Harvardu.
Your father's insurance and your academic record will see to it that you get into Howard.
Parker nie dostał się do Browna.
Parker didn't get into brown.
Jestem tym biednym latynoskim reżyserem, który nie dostał się do USC.
I'm that poor Latino filmmaker that did not get into USC.
Oraz dostał się do mieszkania Rivertona bez śladów włamania.
And also got into riverton's apartment without showing any sign of breaking and entering.
Nasz chór dostał się do ogólnokrajowego konkursu.
Our glee club's been chosen to compete in a national competition.
Zgadnij kto dostał się do szkoły projektowania Pratt'a.
Guess who just got into the Pratt school of design.
Pająk dostał się do maszyny klonującej.
What? A spider got into the cloning machine.
Z komputera telekomunikacji dostał się do systemów innych przedsiębiorstw.
He used the phone company's computer to get into other companies' systems.
Nasz własny James Kornduffer dostał się do finału.
Yes, our own James Kornduffer earned himself a spot in the northeast spelling finals.
Został napisany przez szalonego kaznodzieję, który dostał się do twej głowy.
It was written by some wild preacher man that has gotten into your head.
Nie mogę uwierzyć, że dostał się do zawodowej drużyny.
I can't even believe he made it to a professional team.
Mój mąż dostał się do strefy nieokupowanej.
My husband made it to the free zone.
A deszcz szkła dostał się do jego kurtki.
And glass rains down on his jacket.
Zabójca dostał się do domu bez włączenia lub wyłączenia alarmu.
Somehow the killer got into the house Without tripping the alarm or turning it off.
Wreszcie dostał się do prywatnego sektora.
Very excited you coming over there, finally moving into the private sector
Jakoś dostał się do jej głowy.
He got inside her head somehow.
Nawet jego syn dostał się do sił specjalnych.
Now even his youngest boy has got promoted.
Chcę byś kupował od Jasona i potem dostał się do Latynosów.
I want you to buy from Jason and then get to the Latins.
Ktoś dostał się do przewodów paliwa.
Somebody got to the fuel line.
Nikt nie dostał się do zamku z zewnątrz.
No one of the outside didn't enter in the castle.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 542. Pasujących: 542. Czas odpowiedzi: 144 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo