Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dostała się do" na angielski

Wyszukaj dostała się do w: Definicja Synonimy
get into
she got into
made it into
did she get to
she got in
she got to
get inside
accessed
made the
Chcemy, żebyś dostała się do tego YETI.
We want you to get into this y.
Kyle oświadczył Holly, że jej córka nie dostała się do szkoły gdzie on uczy.
Kyle broke the news to Holly, that her daughter didn't get into the school where he teaches.
Wczoraj Jenny dostała się do mojego domu.
Yesterday, Jenna, she got into my house, Harry.
Potem niespodziewanie dostała się do Yale.
Because all of a sudden she got into yale.
Tak się cieszę, że dostała się do Julliard.
I'm so, so glad, that she got into Julliard in the end.
Nie możesz jej pozwolić aby dostała się do twojego mózgu.
You can't let her get into your head.
Po trzecie, nie dostała się do wielu miast.
Third, it didn't get into many urban areas.
Ale to cały czas nie wyjaśnia jak dostała się do tego pokoju.
But it still doesn't explain how she got into that room.
W ten sposób dostała się do jego domu o 3 nad ranem.
That's how she got into his house at 3:00 A.M.
Tak dostała się do organizmu Angeli.
That's how it got into Angela's system.
Grupa Kirian dostała się do maszynowni.
A group of Kyrians is in the Engine Room.
Trucizna dostała się do szpiku kości.
The poison has got into the marrow of his bones.
To rzadkie, ale krew dostała się do jajowodów.
It's rare, but the blood got into her Fallopian tubes.
Chwilę przed tym, jak cała sprawa dostała się do gazet.
Just before the story broke in the papers.
Piracka wersja dostała się do obiegu.
Pirated version got around too apparently.
Czy woda dostała się do ładowni?
Has the water got to that cargo?
Tak to babcia dostała się do kostnicy.
That's how she got to the morgue.
Woda dostała się do radia, i wszystko zardzewiało.
ARTURO: Water got in the radio, everything is rusted.
Jestem pewien, że pańska matka chciałaby uczcić, że Julia dostała się do szkoły cukierniczej.
Well, I'm sure your mother... would want to celebrate that Julia finally applied to pastry school.
Musiąłem ją widzieć na bilboardzie i tak dostała się do moich snów.
I must have seen her on the bilbord, and that's how she got in my dreams.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 218. Pasujących: 218. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo