Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "doszło do" na angielski

Wyszukaj doszło do w: Definicja Synonimy
occurred
happened
there was a
it's come to
there has been there was an there have been took place there were
there's been a
there's been an
developed
has taken place
had a
occur

Sugestie

Lista wszystkich pracowników w pracy kiedy doszło do kradzieży.
A list of every member of staff on duty when the theft occurred.
Oczywiście, kiedy doszło do eksplozji nie wiedziałem co się dzieje.
When the explosion occurred, of course, I didn't know what happened.
Gdyby nie doszło do zamiany, wciąż bylibyśmy razem.
If the switch hadn't happened, we would still be together.
Newhouse powiedział, że wyszedł zanim doszło do morderstwa.
Newhouse said that he was gone before the murders happened.
Więc doszło do szamotaniny w wodzie.
So there was a struggle in the water.
Tam w dali doszło do morderstwa.
In the distance, there was a murder.
Wczoraj doszło do incydentu w myjni.
Apparently there was an incident at the car wash last night.
Debbie, kilka godzin temu doszło do wybuchu.
Debbie, I understand the breakout occurred just a few hours ago.
Prawie doszło do walki z J.D.
I told you me and J.D. had it out last night.
W końcu doszło do oficjalnej prezentacji.
This must be, at long last, our formal introduction.
Pewnej nocy, doszło do strzelaniny z policją.
One night, he tried to shoot it out with the cops.
Pomimo to doszło do poważnych opóźnień w realizacji programów likwidacyjnych.
Despite this, there have been considerable delays in the implementation of the dismantlement programmes.
Jednakże doszło do wydarzeń będących powodem do niepokoju.
However, there have also been incidents which are a cause for our concern.
W pracowni Bernie doszło do wypadku.
Guys, there w-was an accident at Bernie's lab.
W niektórych państwach członkowskich doszło do znacznego opóźnienia transpozycji dyrektywy 2002/14/WE.
The transposition of Directive 2002/14/EC has been considerably delayed in some Member States.
Gdy podchodzili do lądowania doszło do wybuchu.
When they were coming in for a landing, There was an explosion.
Jeżeli doszło do naruszenia bezpieczeństwa i Cię wytropił...
If there was a security breach, and he tracked it back to y...
Jednocześnie doszło do spadku liczby pasażerów.
At the same time, there has been a fall in passenger numbers.
Zmieniono konstytucję i de facto doszło do przywrócenia reżimu prezydenckiego.
The Constitution has been changed, and a de facto presidential regime is back in place.
Szeryf Reyes, doszło do nieporozumienia.
Sheriff Reyes, I think there's been some kind of confusion.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3160. Pasujących: 3160. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo