Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dotrzeć do prawdy" na angielski

Wyszukaj dotrzeć do prawdy w: Definicja Synonimy
to get to the truth
to find the truth
get the truth
find out the truth
Wszystko czego chcę to dotrzeć do prawdy o śmierci Danny'ego Latimera.
All I want is to get to the truth of Danny Latimer's death.
Może to pani sobie ułatwić, pani Harrison, albo może to utrudnić, ale zamierzamy dotrzeć do prawdy.
You can make it easier on yourself, Mrs. Harrison, or you can make it harder, but we're going to get to the truth.
Unia Europejska powinna wykorzystać swoje narzędzia dyplomatyczne - proszę więc panią komisarz FerreroWaldner, żeby przekazała tę sugestię panu przewodniczącemu Barroso - musimy spotkać się z Dalajlamą i okazać mu szacunek, pozwalając na wypowiedź, aby móc dotrzeć do prawdy.
The European Union should make use of its diplomatic tools - Mrs FerreroWaldner, please say this to President Barroso - we must meet with the Dalai Lama and do him the honour of allowing him to speak, in order to find the truth.
Chcę dotrzeć do prawdy.
I'm trying to find the truth.
Zrobię wszystko by dotrzeć do prawdy.
I stop at nothing to get the truth.
Mam wiele sposobów, aby dotrzeć do prawdy.
I have many ways to get the truth.
Jak mam dotrzeć do prawdy i wydobrzeć jeśli alterega nie chcą wyjść z tobą rozmawiać?
How am I supposed to get to the truth and get better if the alters won't come out and talk to you?
Czas dotrzeć do prawdy.
It's time to get to the truth.
Chcemy tylko dotrzeć do prawdy.
All we want is to get to the truth.
Chcę jedynie dotrzeć do prawdy.
I'm just trying to find the truth.
Czasami ciężko jest dotrzeć do prawdy.
The truth is hard to find... sometimes.
Wreszcie, możemy dotrzeć do prawdy.
Finally, we might get to the truth.
Pomóż mi tylko dotrzeć do prawdy.
You just have to help me get to the truth.
Ale moim zadaniem jest dotrzeć do prawdy.
It's my job to get the truth.
Cokolwiek będzie trzeba, by dotrzeć do prawdy.
Whatever it takes to get to the truth.
Naszym zadaniem jest dotrzeć do prawdy.
Z pewnością zechce dotrzeć do prawdy.
Surely, he'll want to know the truth.
Jeśli ktoś może dotrzeć do prawdy, to tylko ty.
If anybody can find out what is going on, it's you.
Słyszałam, że pytania pomogą nam dotrzeć do prawdy.
I heard questions help us get to Truth.
Próbują dotrzeć do prawdy, tak jak ty.
They try to find the truth, same as you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53. Pasujących: 53. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo