Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dowód osobisty" na angielski

Wyszukaj dowód osobisty w: Definicja Synonimy
identity card
your ID
your I.D
ID card
BI
Skończyłem czternaście lat i dostałem swój pierwszy dowód osobisty.
I turned I 4 today and I was given my first identity card.
Krajowy numer identyfikacyjny: 2318229333 (niemiecki dowód osobisty wydany w dniu 17.5.2006 r. w Friedrichsthal, Niemcy, ważny do dnia 16.5.2011 r. (zgłoszone zaginięcie)).
National identification No: 2318229333 (German Federal Identity Card issued in Friedrichsthal, Germany, on 17.5.2006, valid until 16.5.2011 (reported lost)).
Szczęśliwie dla nas, ukradła nie tylko pani kartę kredytową ale i dowód osobisty.
Fact is, she stole not only your credit card, but your ID.
Dowód osobisty, kartę woźnicy proszę...
Your ID and your licence, please.
Musisz się wpisać i pokazać im dowód osobisty.
You have to sign in, show them your I.D.
Gdzie twoje prawo jazdy, dowód osobisty?
Where's your driver's license, your I.D.?
Imię, nazwisko i dowód osobisty.
When and where Name, first name and identity card
To moje prawo jazdy, dowód osobisty, ubezpieczenie, karta
My driver's license, identity card, insurance card, country club...
Numer paszportu: a) Z 264958 (paszport jordański wydany w dniu 4.4.1999 r. w Al Zarqaa, Jordania), b) 1433038 (jordański dowód osobisty wydany w dniu 4.4.1999 r. w Al Zarqaa, Jordania).
Passport No: (a) Z 264958 (Jordanian passport issued on 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jorda), (b) 1433038 (Jordanian identity card issued on 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordan).
Moge zobaczyć dowód osobisty?
Okay, and can I see your ID?
Proszę o dowód osobisty.
Can I see your I.D.?
Mam tutaj swój dowód osobisty.
I have my identity card.
Musisz się wpisać i pokazać im dowód osobisty.
Show them your ID.
Pokaz mi swój dowód osobisty!
Let me see your identity card.
Przygotuj dowód osobisty i zdejmij biżuterię.
So, have your ID ready and take off all your jewelry.
Miała dowód osobisty w tyjnej kieszeni.
There was an ID card in her back pocket.
Chce zobaczyć jej belgijski dowód osobisty.
He wants to see her Belgian ID card.
Miałem dowód osobisty brata i zaopatrywałem ludzi.
I had my brother's I.D. and I kind of supplied people.
Albo przynajmniej ma wysokiej jakości sfałszowany dowód osobisty.
Or at least have high-quality forged identification.
To wtedy, może zatrzymasz mój dowód osobisty.
How about this? I'll let you hold my ID.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 123. Pasujących: 123. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo