Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dowiedzieć się" na angielski

Zobacz także: dowiedzieć się czegoś
Wyszukaj dowiedzieć się w: Definicja Synonimy
find out
figure out
learn
inquire
know finding out see hear found out
knowing
discover
figuring out
learning
determine

Sugestie

Wiesz, moglibyśmy faktycznie dowiedzieć się.
You know, we could actually find out.
Zamierzam dowiedzieć się kto zamordował Irene.
I intend to find out who murdered Irene.
Próbuję dowiedzieć się, co mógł zostały myślenia.
I'm trying to figure out what he could have been thinking.
Wciąż mogę dowiedzieć się skąd to pochodzi.
I can still figure out where it came from.
Żeby dowiedzieć się wszystkiego o Florze Hernandez.
So I could learn everything you knew about Flora Hernandez.
Możesz dowiedzieć się wszystkiego, przez to.
You can learn everything about the software through it.
Po przerwie dowiedzieć się czego 12 drużyn piłkarskich związany dziś.
After the interval, find out which 12 football teams tied tonight.
Próbujemy dowiedzieć się kto zamieszkiwał ten dom w 1909.
We're trying to find out who lived in the house in 1909.
Próbuje dowiedzieć się dlaczego pistolet wystrzelił.
Trying to figure out why the gun discharged.
W internecie możesz dowiedzieć się prawie wszystkiego.
You can find out nearly anything on the Internet.
Teraz możemy dowiedzieć się gdzie zakopali wiedźmę.
Now we can find out where the witch was buried.
Nie powinieneś dowiedzieć się w ten sposób.
You shouldn't have to find out like this. I'm sorry.
Interesującym jest dowiedzieć się jakie są twoje priorytety.
It isn't me. Interesting to find out where your priorities lie.
Chodźmy dowiedzieć się więcej o tych Kreteńczykach.
Let's go find out more about these Cretans.
Trzeba dowiedzieć się, ile jest warta i zaoferować więcej.
I say figure out how much the animal is worth, and then you just offer a little bit more.
Musimy dowiedzieć się prawdy zanim go zabijemy.
We need to find out the truth before we execute him.
Musimy dowiedzieć się, gdzie go trzymają.
We need to figure out where they'd be keeping him.
Ale wy oczywiście musicie dowiedzieć się, kto wynalazł.
But you, of course, must find out whose invention it is.
Bez rządowego nakazu nie mogę dowiedzieć się dokąd.
I can't find out where without a federal warrant.
Użyję wszystkich sił żeby dowiedzieć się prawdy.
I will use all of the power I have to find out the truth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4272. Pasujących: 4272. Czas odpowiedzi: 209 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo