Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dowiedzieć się o" na angielski

Wyszukaj dowiedzieć się o w: Definicja Synonimy
find out about
learn about
to know about
learn of
become aware of
to inquire about
learn all about
found out about
find out what
check on
finding out about
ought reasonably to have known
to hear about
hear of
know everything

Sugestie

Przybyłem tu, by dowiedzieć się o mojej miłości do mężczyzn.
I have come here to find out about my loving men.
Dlatego przyjechałem na wieś aby dowiedzieć się o angielskim hobby.
This why I come to the countryside to find out about English hobbies.
Jesteś tu, aby dowiedzieć się o nas walk ulicznych.
You're here to learn about street fighting.
To zabawne, czego możesz dowiedzieć się o sobie.
It's funny what you can learn about yourself.
Chciała dowiedzieć się o nowej sztuce.
She wanted to know about the new play.
Wszystko czego potrzebuje, to dowiedzieć się o przeszłości.
That's all she wanted to know about yesterday.
Byłbyś zdziwiony, jak wiele można dowiedzieć się o kimś, patrząc na jego pranie.
You know, you'd be surprised how much you can find out about a person from their dry cleaning.
I muszę dowiedzieć się o tym Mistrzu Hanie.
And I need to find out about this Master Han.
Będziesz musiał dowiedzieć się o Paradanach od kogoś innego.
You'll have to find out about the Paradas from someone else.
Jakkolwiek by nie było, on nie może dowiedzieć się o sprawie.
Be that as it may, he must not find out about this case.
I nie dowiedzieć się o partii, aż było za późno.
I didn't find out about the party until it was too late.
Wszyscy będą chcieli dowiedzieć się o religii, która doprowadziła chłopca do szaleństwa.
Everyone will want to learn about the religion That drove the boy crazy.
Taylor, Nathan nie może dowiedzieć się o tym.
Taylor, Nathan can not find out about this.
Bo oni w końcu dowiedzieć się o swoim stanie.
Because they'd eventually find out about your condition.
Chciałbym dowiedzieć się o procedurach adopcji.
I wanted to find out about adult adoption procedures
Widzi, co możesz dowiedzieć się o Działanie Chickenhawk.
See what you can find out about Operation Chickenhawk.
Max, nie mogą dowiedzieć się o diamencie.
Max, they can't find out about the diamond.
Nikt nie może dowiedzieć się o tobie.
No-one can find out about you.
Ja chciałbym dowiedzieć się o was więcej.
Well, I mean, I'd love to know more about you guys.
Musiał jakoś dowiedzieć się o kościele.
He must have found out about the church somehow.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 314. Pasujących: 314. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo