Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dowiedzieć się prawdy" na angielski

Wyszukaj dowiedzieć się prawdy w: Definicja Synonimy
to find the truth
to discover the truth
to get to the truth
find out the truth
learn the truth
W niedzielę wieczorem... pojechałem dowiedzieć się prawdy.
So Sunday night, I went back to find the truth.
Musicie dowiedzieć się prawdy, o tym co stało się z moim tatą.
You have to find the truth about what really happened to my dad.
Jeśli chcemy dowiedzieć się prawdy o Doktorze, musimy spróbować znaleźć... ją.
If we're to discover the truth about the Doctor, then we should try to find... her.
Wygląda na to, że jeśli mam dowiedzieć się prawdy, będę musiała zrobić to samo.
It seems that if I am to discover the truth, I will have to do the same.
Wiem, ponieważ robię wszystko, aby dowiedzieć się prawdy... włącznie z wykorzystaniem ciebie.
I know all of this because I have done everything I could to get to the truth... including using you.
Następnego ranka, Bree wpadła na pomysł jak dowiedzieć się prawdy, którą tak bardzo chciała znać.
The next morning, Bree came up with a plan to get to the truth she so desperately needed.
pojechałem dowiedzieć się prawdy.
Went back to find the truth.
My chcemy tylko dowiedzieć się prawdy.
My chcemy tylko dowiedzieć się prawdy.
The only truth you need to know is I miss my brother.
Musimy dowiedzieć się prawdy zanim go zabijemy.
We need to find out the truth before we execute him.
Użyję wszystkich sił żeby dowiedzieć się prawdy.
I will use all of the power I have to find out the truth.
Chcę wydostać się z tej wyspy i dowiedzieć się prawdy.
I want to get off this island... and find out the truth.
Oni nie mogą dowiedzieć się prawdy.
They can't know the truth.
Muszę dowiedzieć się prawdy na pewien temat.
I have to find out the truth about something.
Candace nawet nie potrzebowała książki, by dowiedzieć się prawdy.
Meanwhile, Candace didn't even need to find the book to get the message.
Aby dowiedzieć się prawdy, powróćmy... do tego.
To find the truth, let's return to this.
Poświęciłem moje życie, by dowiedzieć się prawdy.
I've made it my life's work to find out the truth.
Nie wiem, co ją tu sprowadziło, ale muszę dowiedzieć się prawdy.
I do not know what has brought her here, but I must learn the truth.
Bo jeśli teraz wyjdziesz przez te drzwi, możesz nigdy nie dowiedzieć się prawdy.
'Cause if you walk out that door right now, you might never know the truth.
Po prostu przeniesiemy pana Scotta na pokład Enterprise i wykorzystamy nasze komputery aby dowiedzieć się prawdy.
Simply that we beam Mr. Scott on board the Enterprise and employ our computers to learn the truth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 76. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo