Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dres" na angielski

Wyszukaj dres w: Definicja Synonimy
tracksuit
track suit
sweatpants
jogging suit
sweatsuit
my sweats
jumpsuit
sweatshirt
Reebok
Musiałbyś zdejmować ciepły i wygodny dres...
You would have to take off this warm and comfortable tracksuit...
Powiedziałeś, że nosiłeś dres Adidasa?
You said you were wearing an Adidas tracksuit?
Od momentu kiedy założyłam dres, świat padał przede mną na kolana.
The moment I put that track suit on, the world bowed before me.
Patrząc jednak na jego dres, a teraz jeszcze te okulary, dochodzę do wniosku, że przestał się starać.
But with the track suit and - and now the glasses, It's like he just stopped trying lately.
Hej, pożyczę sobie twój dres.
Sorry, Brother. Lend me borrow your sweatpants.
Jeśli nabyłeś dres po morderstwie, skąd wzięła się na nim krew ofiary?
So if you bought the sweatpants after the murder took place, how did the victim's blood get on it?
Może powinieneś wskoczyć w dres i walnąć się na szezlongu.
Maybe we could get you a tracksuit and a Barcalounger.
Dres i drelich na dole po lewej, przybory do szycia i szczotka do ubrań po lewej na górze, po prawej drobiazgi prywatne, kepi na brązowej koszuli, ma nie leżeć, tylko stać.
TraCk suit and a denim on the bottom to the left, needlework equipment and a Clothes brush to the left on the top, to the right private things, cappy is not supposed to lay but stand on the brown shirt.
Muszę zamówić nowy dres.
I've got to order a new track suit.
I dres, żartujesz sobie?
and the tracksuit, are you kidding me?
To jest ładny dres.
That's a nice tracksuit.
Hej, pożyczę sobie twój dres.
Lend me borrow your sweatpants.
Idź i zdejmij dres.
Go and change your tracksuit.
Cześć. - To mój dres?
Is that my tracksuit?
Wygląda jakby miał dres.
They fit him like sweatpants.
Ja przyniosłem panu dres sportowy.
I had them send a track suit.
To tylko dres, Roxanne.
It's a tracksuit, Roxanne.
Równie dobrze możesz nosić dres i jadać w Applebee's.
You might as well put sweatpants on and go to Applebee's for the rest of your life!
Buty do biegania z rowkowaną podeszwą i dres.
Waffle-soled training shoes and a track suit.
Mogłaby nawet założyć dres, jeśli to jest problemem.
She could wear a pantsuit, if that's the issue.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 86. Pasujących: 86. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo