Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "drobny" na angielski

Wyszukaj drobny w: Definicja Synonimy

Sugestie

98
74
Zgadza się, miałeś dzisiaj drobny zabieg na oczy.
That's right, you had your little eye procedure today.
Jeden drobny błąd i robię za tragarza.
One little mistake and I'm a bloody bellhop.
A ludzie nie zawsze czytają drobny druk.
And yes, people don't always read the small print.
Chodziło o drobny wysiłek woli, którego nigdy nie podjąłeś.
It was a small effort of will which you were not ready to make.
Trop wskazany poprzez szczegół, drobny, niemniej jednak wystawiony na pełny widok.
A trail indicated by a detail, minor but nevertheless exposed to full view.
Wciąż cię martwi ten drobny niefortunny wypadek?
You're not still bothered by that minor mishap?
Można mieć drobny ładunek, albo dokładny.
We can have small or precise, not both.
Jeden drobny pożar i nagle jestem odpowiedzialny za każdą najdrobniejszą rzecz.
One small fire and I'm responsible every time some little problem...
Nawet drobny wypadek może przyspieszyć poród.
Even minor accidents can jump-start labor, and you're
Jeśli zgodzi się pan go przyjąć... oto drobny prezent.
And if you would accept it, I'd like to... give you this small token.
Wówczas nie wiedziałem, że ten drobny incydent rozpocznie tragiczne wydarzenia.
I did not know then... that this small incident was a forerunner of tragic events.
Proszę, panie przewodniczący, traktować to jako drobny gest z podziękowaniem za pana znakomitą pracę.
Mr President, please treat this as a small token of appreciation for your excellent work.
Najwyraźniej przeoczyliście jeden drobny, ale bardzo istotny szczegół.
I think that you two missed one very small but important detail.
Operacyjni wykryli drobny wzrost temperatury rdzenia.
Lieutenant, Operations has detected a minute increase in the engine core temperature.
Miałem drobny wybuch emocji, proszę pana.
Yes, I had a very small emotional outburst, sir.
Z ludźmi z McDonald'a mamy drobny spór.
Me and the McDonald's people, we've got this little misunderstanding.
Rosjanie przejęli drobny procent naszych dochodów.
The Russians took a bite out of our profits.
Ten drobny detal gazety jakoś zdołały przeoczyć.
That's a minor detail these newspapers seem to have omitted.
Jeszcze tylko drobny zabieg zastąpienia kości.
We just need a small procedure to replace the bone flap.
Pewnie kupuje ci właśnie drobny prezencik na przeprosiny.
Probably out buying you a little "I'm sorry" present.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 557. Pasujących: 557. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo